fbpx

Zastaralni roki v času sodnih počitnic

Sodne počitnice v Republiki Sloveniji trajajo od 15. julija do 15. avgusta. V tem času sodišča sodnih pisanj ne vročajo, procesni roki ne tečejo (procesni roki so roki, ki so določeni za opravo procesnih dejanj), sodišča pa opravljajo le nujne zadeve (v nujnih zadevah roki vseeno tečejo, saj teče tudi sama zadeva). Če je  v tem obdobju kljub temu vročeno sodno pisanje, začnejo teči procesni roki prvi naslednji dan, ko se iztečejo sodne počitnice.

Z novelo Zakona o sodiščih (ZS-C, Ur. l. RS št. 28/2000) je bila spremenjena določba 3. odstavka 83. člena ZS tako, da se čas sodnih počitnic ne šteje več kot “čas ko sodišče ne dela”. Ker ZS izrecno določa, da v času sodnih počitnic ne tečejo le procesni roki, to pomeni, da sodne počitnice na tek prekluzivnih materialnih rokov ne vplivajo (iztek prekluzivnega roka je nastop tistega trenutka, ko po samem zakonu pravica preneha).

Ker sodne počitnice niso več opredeljene kot čas, ko sodišče ne dela, tudi ne pride v poštev določba 4. odstavka 111. člena ZPP, po katerem se je rok za vložitev tožbe iztekel prvi dan po sodnih počitnicah. Ker rok teče v tudi času sodnih počitnic, je potrebno vložiti tožbo pred potekom tega roka, ne glede na to, ali rok poteče v času sodnih počitnic.

Bodo pa med počitnicami izjemoma potekale obravnave v nekaterih odmevnih kazenskih zadevah in seveda v nujnih zadevah.

Med nujne zadeve, ki potekajo v tem času, sodijo:

1. preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji,

2. izdaja začasne odredbe,

3. nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona,

4. nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,

5. menični in čekovni protesti ter menične tožbe,

6. spori za objavo popravka objavljene informacije,

7. popis zapustnikovega premoženja,

8. zadeve prisilne poravnave in stečaja,

9. druge zadeve, za katere tako določa zakon.

Ne odlašajte! Pošljite nam sporočilo ali nas pokličite na 080-13-14.

Izdamo posebno jamstvo na izplačilo

Zaposleni izkušeni pravniki

Na voljo smo vam 24 ur na dan

Hitra in kvalitetna storitev

Poravnava

Brezplačni nasvet! Vprašajte pravnike.

Brezplačna številka. Dosegljivi smo 24 ur 7 dni na teden.

Preberite naš blog o odškodninah z veliko pravnimi nasveti

Višina odškodnine

Je višina odškodnine odvisna le od obsega škode? Večje kot so poškodbe, višja bo odškodnina. Tako misli velika večina naših strank, ki se svoj primer

Več »

Povratni klic svetovalca

Za več informacij in povratni klic našega svetovalca vas prosimo, da izpolnite kontaktni obrazec ter si izberete termin, ki vam najbolj ustreza. Naši svetovalci vas bodo kontaktirali …