Osebni stečaj - Najboljša pot do rešitve vaših finančnih težav 1

Osebni stečaj - najboljša pot do rešitev vaših finančnih težav!​

Ste prezadolženi? Pradlagamo osebni stečaj.​

Kako v osebni stečaj?

Z našo pomočjo lahko začnete znova, brez dolgov in skrbi, ki vam grenijo življenje!

Izkušeni pravniki se bodo posvetili vašemu primeru in svetovali optimalno rešitev za vaše finančne težave! Na podlagi mnogih izkušenj vam bomo pomagali čim hitreje ponovno zaživeti brez dolgov

S stečajnim postopkom se lahko prezadolžena oseba reši (skoraj) vseh dolgov. Pred koncem stečajnega postopka svetujemo, da vložite predlog za odpust obveznosti in ko sklep o odpustu obveznosti postane pravnomočen, ste rešeni vaših dolgov.

Lahko si ogledate več vsebin o odškodninah na spletni strani: Poravnava – odškodnina domača stran ali na blogu z veliko koristnimi članki iz področja prava

Kakšni so pogoji za osebni stečaj?

Zadnje čase se čedalje pogosto uporablja institut osebnega stečaja. Za prezadolžene posameznike je to rešitev, v procesu osebnega stečaja se lahko zaprosi za odpust obveznosti, to pomeni, da po končanem postopku, upniki za njihove terjatve, ne bodo imeli možnosti sodno terjati.

Kdo je upravičen za osebni stečaj?

Vsaka fizična oseba, ki ima v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče gre lahko v osebni stečaj. Če ga ta nima, je dovolj, da ima v Sloveniji premoženje. Drugi pogoj je, da je oseba insolventna, kar pri upravičncu za osebni stečaj pomeni, da s svojimi obveznostmi zaostaja vsaj dva meseca v trikratniku njegovih prihodkov,pri brezposelnnih osebah, pa mora imeti dolgov vsaj za 1.000 EUR.

Kako poteka osebni stečaj?

Proces se prične na predlog dolžnika ali pa na predlog katerega izmed dolžnikovih upnikov. Od prejema predloga sodišče ima rok treh dni da izda sklep o začetku procesa osebnega stečaja in pri tem se dolžniku dodeli stečajni upravitelj. Ta mora biti z dolžnikom v stiku ves čas stečajnega postopka. Ko dolžnik zaprosi za odpust obveznosti, ta dobi v roku nekaj tednov ali meseca sklep da se je začel postopek odpusta obveznosti, v katerem se določi preizkusna doba. Ko se izteče preizkusna doba , sodišče izda sklep o končanju postopka osebnega stečaja in sklep o odpustu obveznosti.

Katere vrste dolgov se štejejo v odpust obveznosti, katere pa ne?

Obveznosti, ki gredo v odpust so vsi dolgovi dolžnika v osebnem stečaju, kateri so nastali do dneva izdaje sklepa o začetku postopka. Izvzeti pa so tisti, ki jih zakon izrecno izvzema. Gre za sledeče:

 • dolgovi iz naslova denarne kazni, odvzema premoženjske koristi ali povrnitev škode, ki je bila izrečena v kazenskem postopku
 • globe ali odvzem premoženjeske koristi, ki je bila pridobljena s prekrškom ali iz odvzema premoženja nezakonitega izvora
 • dolgovi iz naslova povrnitve škode,ki je bila povzročena namerno ali iz hude malomarnosti
 • plače, nadomestila plač in neplačani prispevki (samo za s.p. )
 • terjatve za preživnino
 • odškodnina za škodo, ki je nastala zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja oz. izgube delovne zmožnosti in odškodnina za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal

V primeru solastništva nepremičnine (ko ima dolžnik v lasti le del (denimo 1/2 hiše)), imajo ostali solastniki predkupno pravico in lahko nepremičnimo kupijo pred ostalimi.

Kakšna je preizkusna doba v postopku osebnega stečaja in na kakšni podlagi se določa?

Po zakonu traja preizkusna doba od 2 do 5 let. Na dolžino se lahko pritožijo dolžniki ali upniki, katerim so bile priznane terjatve v postopku ter stečajni upravitelj. Preizkusno dobo določi sodišče na podlagi mnenja stečajnega upravitelja in ob upoštevanju starosti dolžnika in njegovih družinskih razmer, zdravstvenega stanja in drugih osebnih razlogov za dolžnikovo insolventnost.

Kaj je dolžnikovo premoženje v osebnem stečaju in kaj premoženje zakonca

Dolžnikovo premoženje spada v stečajno maso in se ga unovči s prodajo. To so nepremičnine, osebna vozila, umetnine ali kateri ostali predmeti z večjo vrednostjo. Premoženje zakonca je treba ugotoviti ali je premoženje skupno ali posebno. Pri skupnem premoženju se predvideva, da je delež dolžnika v osebnem stečaju 50%. Skupno premoženje zakoncev je vse, kar je bilo v času trajanja zakona dobljeno z delom.Ogroženo ni posebno premoženje zakonca v stečajnem postopku. Posebno premoženje je premoženje, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze ali pa ga je v času trajanja zakonske zveze prejel z dedovanjem oziroma je bilo podarjeno. Zunajzakonski partner je izenačen z zakoncem .

Kolikšni so stroški postopka osebnega stečaja?

Postopek osebnega stečaja je prost sodne takse in drugih sodnih stroškov.

Katere dokumente morate pridobiti za uveljavljanje osebnega stečaja?

 • Osebni dokument
 • Dokazila o prihodkih:
  – plačilna lista ter pogodba o zaposlitvi
  – odločba o otroškem dodatku, socialni pomoči, preživnini ipd.
 • Potrdilo Zavoda za zaposlovanje
  Dokazila o dolgovih:
  – seznam izvršb,
  – sklepi o izvršbah
 • Zdravstvena dokumentacija
 • Najemna pogodba
 • Dokazila o premoženju:
  – ZK izpisek
  – prometno dovoljenje
 • Bančni izpiski za 3 mesece
 • Razno po navodilu svetovalca

Kontakt

Čas je bistvenega pomena, ko gre za odškodninske zahtevke iz naslova poškodb. Izpolnite spodnji obrazec in hitro vam bomo odgovorili.

Vsem strankam smo v okviru pravnega svetovanja preko telefona dosegljivi 24 ur na dan. Lahko nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 13 14 . Lahko pa nam pošljete sporočilo preko kontaktnega obrazca in z veseljem vam bomo pomagali do visoke odškodnine.

Izdamo posebno jamstvo na izplačilo

Zaposleni izkušeni pravniki

Na voljo smo vam 24 ur na dan

Hitra in kvalitetna storitev

prometna nesreca

Pokličite in vprašajte pravnika!

Brezplačna številka. Dosegljivi smo 24 ur 7 dni na teden.

ZLATA ODLICNOST exelence Poravnava
5/5

Poravnava se zavezuje, da bo vsem strankam zagotovila kakovostno storitev. Naša prednost je zagotavljanje najvišjih standardov na področju odškodninskega prava, ki jo pričakujete od nas in katero si naše stranke zaslužijo, je glavni in najpomembnejši cilj našega delovanja.

  5 star review  Profesionalni pristop, hitrost, … hvala

  thumb Metka Tekavec
  5/19/2020

  5 star review  Ste res enkratni.Lp.

  thumb Vera Podmiljsak
  11/19/2019

  5 star review  So uspešni.

  thumb Andrej Platiše
  8/20/2019

  5 star review  Zelo sem zadovoljna z delom vaših pravnikov, uredili so mi odškodninski postopek ter pripravili darilno pogodbo, Hvala Almi in Juretu.

  thumb darja vidovic
  1/19/2017

Preberite naš blog o odškodninah z veliko pravnimi nasveti

Višja socialna denarna pomoč

Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek sta zaradi redne letne uskladitve s 1. avgustom višja za dva odstotka. Osnovni znesek minimalnega dohodka tako zdaj znaša

Več »

Osebni stečaj navkljub zaposlitvi

Institut osebnega stečaja je namenjen insolventnim (plačilno nesposobnim) potrošnikom, fizičnim osebam oziroma podjetnikom posameznikom. Dejansko postopek osebnega stečaja z odpustom obveznosti predstavlja rešitev posameznika, ki

Več »