STE PREZADOLŽENI IN NE VIDITE DRUGEGA IZHODA
KOT SPROŽITEV POSTOPKA OSEBNEGA STEČAJA?

osebni stečaj

Z našo pomočjo lahko začnete znova, brez dolgov in skrbi, ki vam grenijo življenje!

Izkušeni pravniki se bodo posvetili vašemu primeru in svetovali optimalno rešitev za vaše finančne težave! Na podlagi mnogih izkušenj vam bomo pomagali čim hitreje ponovno zaživeti brez dolgov

S stečajnim postopkom se lahko prezadolžena oseba reši (skoraj) vseh dolgov. Pred koncem stečajnega postopka svetujemo, da vložite predlog za odpust obveznosti in ko sklep o odpustu obveznosti postane pravnomočen, ste rešeni vaših dolgov.

Lahko si ogledate več vsebin o odškodninah na spletni strani : Poravnava – odškodnina domača stran ali na blogu z veliko koristnimi  članki iz področja prava

Poravnava.si je prva spletna stran, ki je bila registrirana za pomoč odškodninskim upravičencem in je prva in trenutno edina, ki vam ponuja veliko nasvetov iz omenjenega področja.
Brezplačna telefonska številka 080 13 14 je dosegljiva 24 ur na dan. Pokličite in nas povprašajte za nasvet!
Izkušeni pravniki se bodo posvetili vašemu primeru in poiskali optimalno rešitev za vas.
Naš prilagojeni informacijski sistem, ki smo razvili samo za naše poslovanje, nam je skrajšal vse segmente dela in zato primer obdelamo veliko hitreje.

Sistem nam omogoča obveščanje strank o njihovem primeru preko sms-a, nas pa dnevno opozarja o nalogah, ki jih moramo narediti zanje..

Kakšni so pogoji za osebni stečaj?

Zadnje čase se čedalje pogosto uporablja institut osebnega stečaja. Za prezadolžene posameznike je to rešitev, v procesu osebnega stečaja se lahko zaprosi za odpust obveznosti, to pomeni, da po končanem postopku, upniki za njihove terjatve,  ne bodo imeli možnosti sodno terjati.

Kdo je upravičen za osebni stečaj?

Vsaka fizična oseba, ki ima v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče gre lahko v osebni stečaj. Če ga ta nima, je dovolj, da ima v Sloveniji premoženje. Drugi pogoj je, da je oseba insolventna, kar pri upravičncu za osebni stečaj pomeni, da s svojimi obveznostmi zaostaja vsaj dva meseca v trikratniku njegovih prihodkov,pri  brezposelnnih osebah, pa mora imeti dolgov vsaj za 1.000 EUR.

Kako poteka osebni stečaj?

Proces se prične na predlog dolžnika ali pa na predlog katerega izmed dolžnikovih upnikov. Od prejema predloga sodišče ima  rok treh dni  da izda sklep o začetku procesa osebnega stečaja in pri tem se dolžniku dodeli stečajni upravitelj. Ta mora biti z  dolžnikom v stiku ves čas  stečajnega postopka. Ko dolžnik zaprosi  za odpust obveznosti,  ta dobi v roku nekaj tednov ali meseca sklep da se je začel postopek odpusta obveznosti, v katerem  se določi preizkusna doba. Ko se izteče preizkusna doba , sodišče izda sklep o končanju postopka osebnega stečaja in sklep o odpustu obveznosti.

Katere vrste dolgov se štejejo v odpust obveznosti, katere pa ne?

Obveznosti, ki gredo v odpust so vsi dolgovi dolžnika v osebnem stečaju, kateri so nastali do dneva izdaje sklepa o začetku postopka. Izvzeti pa so tisti, ki jih zakon izrecno izvzema. Gre za sledeče:

 • dolgovi iz naslova denarne kazni, odvzema premoženjske koristi ali povrnitev škode, ki je bila izrečena v kazenskem postopku
 • globe ali odvzem premoženjeske koristi, ki je bila pridobljena s prekrškom ali iz odvzema premoženja nezakonitega izvora
 • dolgovi iz naslova povrnitve škode,ki je bila povzročena namerno ali iz hude malomarnosti
 • plače, nadomestila plač in neplačani prispevki (samo za s.p. )
 • terjatve za preživnino
 • odškodnina za škodo, ki je nastala zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja oz. izgube delovne zmožnosti in odškodnina za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal

Kakšna je preizkusna doba  postopku osebnega stečaja in kakšni podlagi se določa?

Po zakonu traja preizkusna doba od 2 do 5 let. Na dolžino se lahko pritožijo dolžniki ali upniki, katerim so bile priznane terjatve v postopku  ter stečajni upravitelj. Preizkusno dobo določi sodišče  na podlagi mnenja stečajnega upravitelja in ob upoštevanju starosti dolžnika in njegovih družinskih razmer, zdravstvenega stanja in drugih osebnih  razlogov za dolžnikovo insolventnost.

Dolžnikovo premoženje v osebnem stečaju in premoženje njegovega zakonca

Dolžnikovo premoženje spada v stečajno maso in se ga unovči s prodajo. To so nepremičnine,  osebna vozila, umetnine ali kateri ostali predmeti z večjo vrednostjo. Premoženje zakonca je treba ugotoviti  ali je premoženje skupno ali posebno. Pri skupnem premoženju se predvideva, da je delež dolžnika v osebnem stečaju 50%. Skupno premoženje zakoncev je vse, kar je  bilo v času trajanja zakona dobljeno z delom.Ogroženo ni  posebno premoženje zakonca v stečajnem postopku. Posebno premoženje je premoženje, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze ali pa ga je v času trajanja zakonske zveze prejel z dedovanjem oziroma je bilo podarjeno. Zunajzakonski partner je izenačen z zakoncem .

Kolikšni so stroški postopka osebnega stečaja?

Postopek osebnega stečaja je prost sodne takse in drugih sodnih stroškov.

DOKUMENTACIJA

 • Osebni dokument
 • Dokazila o prihodkih:
  – plačilna lista ter pogodba o zaposlitvi
  – odločba o otroškem dodatku, socialni pomoči, preživnini ipd.
 • Potrdilo Zavoda za zaposlovanje
 • Dokazila o dolgovih:
  – seznam izvršb,
  – sklepi o izvršbah
 • Zdravstvena dokumentacija
 • Najemna pogodba
 • Dokazila o premoženju:
  – ZK izpisek
  – prometno dovoljenje
 • Bančni izpiski za 3 mesece
 • Razno

IMATE VPRAŠANJE? VPRAŠAJTE NAŠE PRAVNIKE.

PREBERITE NAŠ BLOG

Zapri

ČIM PREJ SE ODLOČITE KDO VAS BO VODIL SKOZI POSTOPEK!