STEČAJ PODJETJA – STEČAJ PRAVNE OSEBE IN
PREDLOG ZA STEČAJ PODJETJA

osebni stečaj

Pogoj za stečaj podjetja je insolventnost, kar pomeni, da je podjetje trajneje nelikvidno ali dolgoročno plačilno nesposobno.

Trajna nelikvidnost nastopi:

 • če podjetje za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti, izkazanih v zadnjem javno objavljenem letnem poročilu, ali
 • če sredstva na računih podjetja ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali poplačilo izvršnice in tako stanje traja neprekinjeno zadnjih 60 dni ali s prekinitvami več kot 60 dni v obdobju zadnjih 90 dni, in takšno stanje traja na dan pred vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti, ali
 • če podjetje nima odprtega najmanj enega bančnega računa pri ponudnikih plačilnih storitev v Republiki Sloveniji in če po preteku 60 dni od pravnomočnosti sklepa o izvršbi ni poravnal svoje obveznosti, ki izhaja iz sklepa o izvršbi.

Dolgoročna plačilna nesposobnost nastopi:

 • če je podjetje prezadolženo (manjša vrednost premoženja od vsote obveznosti)
 • če je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala in te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv (kapitalska neustreznost)

Poravnava.si je prva spletna stran, ki je bila registrirana za pomoč odškodninskim upravičencem in je prva in trenutno edina, ki vam ponuja veliko nasvetov iz omenjenega področja. Za več informacij nas lahko pokličete na 080-13-14 ali pošljete mail na stecaj@poravnava.si

Brezplačna telefonska številka 080 13 14 je dosegljiva 24 ur na dan. Pokličite in nas povprašajte za nasvet!
Izkušeni pravniki se bodo posvetili vašemu primeru in poiskali optimalno rešitev za vas.
Naš prilagojeni informacijski sistem, ki smo razvili samo za naše poslovanje, nam je skrajšal vse segmente dela in zato primer obdelamo veliko hitreje.

Sistem nam omogoča obveščanje strank o njihovem primeru preko sms-a, nas pa dnevno opozarja o nalogah, ki jih moramo narediti zanje..

ČE PODJETJE NE POSLUJE , JE EDINI SMISELN NAČIN PRENEHANJA STEČAJNI POSTOPEK. ZAKAJ?

V stečajnem postopku obveznosti ne preidejo na družbenike oz. direktorja.
Če podjetje zgolj likvidirate, prevzamete nase vse obveznosti podjetja.

ZAKAJ JE NUJNO DATI V STEČAJ PODJETJE, KI NE POSLUJE?

 • Ker država direktorja vsakomesečno bremeni za plačilo prispevkov, če ni zavarovan na drugi osnovi.
 • Podjetje, ki ne posluje, se izpostavlja globam FURSa, saj ne oddaja obveznih dokumentov, poročil, bilance.

Imate podjetje, ki ne posluje ali posluje slabo? Pokličite nas, ne odlašajte in si ne delajte škode! Svetovanje pred uvedbo stečaja je najpomembnejši del stečajnega postopka. Zelo pomembno je podjetje pred stečajem kar najbolje pripraviti na stečaj. Pravilno postopanje za vas pomeni manj skrbi in težav.

ZAKAJ NAM LAHKO ZAUPATE?

 • Dolgoletna tradicija

 • Ekipa specializiranih pravnikov

 • Več kot 1000 stečajnih postopkov

 • Pogosta izobraževanja

IMATE VPRAŠANJE? VPRAŠAJTE NAŠE PRAVNIKE.

PREBERITE NAŠ BLOG

Zapri

ČIM PREJ SE ODLOČITE KDO VAS BO VODIL SKOZI POSTOPEK!