fbpx

Smrt bližnjega – odškodnina za duševne bolečine

Odškodninsko pravo prisoja pravico do odškodnine za nematerialno škodo (telesne bolečine, duševne bolečine in strah) osebam, ki so v določeni dejanski situaciji utrpele škodo, pa same zanjo niso bile odgovorne (npr. v prometni nesreči, poškodba na delu, poškodba na javni površini). Takšna oseba (oškodovanec) ima pravico zahtevati povrnitev nastale škode od neposredno od povzročitelja oziroma od njegove zavarovalnice, kjer ima ta zavarovano svojo odgovornost (avtomobilsko zavarovanje, zavarovanje civilne odgovornosti).

V določenih primerih lahko oškodovanec zahteva odškodnino tudi za primere, ko je sam povzročil nastanek škodnega dogodka (zaradi prehitre vožnje izgubil oblast nad vozilom), pa ima sklenjeno prav posebno obliko zavarovanja, ki krije škodo iz tega naslova – AO Plus zavarovanje (AO+, AOp). Tukaj sicer morajo biti izpolnjeni določeni zakonski in pogodbeni pogoji, vendar pravica do odškodnine, ob izpolnjevanju obojih, obstoji .

Lahko si pogledate več vsebin na spletni strani : Odškodnina pri prometni nsesreči ali na blogu z veliko koristnimi  članki iz področja prava

Nemalokrat pa se zgodi, da so posledice nezgode izjemno hude. In sicer tako hude, da oseba v nezgodi izgubi življenje. V kolikor so izpolnjeni prej navedeni pogoji in bi preminuli (v primeru da bi preživel nezgodo) bil upravičen do odškodnine, se ta pravica prenese na osebe, ki jih zakon taksativno (izrecno in določno) našteva. Torej so iz vidika odškodninskega primera te osebe oškodovane (oškodovanci) in kot take, upravičene do odškodnine. Tem vrstam odškodnine pravimo »Odškodnina za pretrpele duševne bolečine ob izgubi bližnjega«.

Vsekakor so v prvi vrsti do te kategorije odškodnin upravičeni ožji družinski člani, med katere sodijo zakonec, otroci in starši. Zakon v tem pogledu tudi izrecno poudari, da tovrstna odškodnina pripada tudi zunajzakonskemu partnerju preminulega, v kolikor je med njim in umrlim obstajala trajnejša življenjska skupnost. Slednje pomeni, da je potrebno dokazovanje trdnejše in trajnejše povezanosti in da upravičenost preživelega zunajzakonskega partnerja do odškodnine ni samoumevna. Poleg zunajzakonskega partnerja, zakon v isto kategorijo postavlja tudi brate in sestre preminulega. Tudi v tem primeru je potrebno dokazovanje obstoja trajnejše življenjske skupnosti.

Čeprav besedilo zakona, ki sicer izrecno določa upravičence, nikjer ne omenja stare starše pokojnika, pa je za definicijo tega področja poskrbelo sodišče, ki se je v načelnem mnenju postavilo na stališče, da so tudi slednji upravičeni do tovrstne odškodnine, v kolikor so nadomeščali vlogo staršev (na primer, da so vzgajali in skrbeli za preminulega, ker le ta iz katerega koli razloga ni imel bioloških staršev). Seveda je potrebno ponovno dokazovanje obstoja trajnejše življenjske skupnosti in prej navedenih posebnih okoliščin. Če v tem pogledu naredimo še korak naprej, lahko izvedemo logičen sklep, da obstaja tudi povratna povezava in sicer, da lahko oseba, kateri so vlogo staršev opravljali stari starši, ob njihovi nezgodni smrti, zahteva povrnitev škode iz tega naslova (ob izpolnjevanju prej omenjenih predpostavk).

Sedaj, ko smo opredelili posamezne kategorije upravičencev, lahko izpostavimo še posamezne vrste škode, ki so v primeru uspešnega dokazovanja zajete v izplačilu odškodnine. Odgovorna oseba (povzročitelj, zavarovalnica) je v prvi vrsti dolžna povrniti stroške pogreba. Sledijo stroški zdravljenja (v kolikor se je oseba v obdobju od nastanka nezgode do smrti zdravila) ter zaslužek, izgubljen zaradi nezmožnosti za delo. Prav tako pa ima oseba, ki jo je umrli preživljal ali redno podpiral, pravico do povračila škode, ki jo trpi zaradi izgubljenega preživljanja oziroma izgubljene podpore. Tukaj imamo primeroma v mislih otroke (zakonske in izvenzakonske), zakonskega in izvenzakonskega partnerja, ter morebitne druge prej navedene osebe, ki jih je umrli preživljal. Ta škoda se oškodovancem vrača s plačevanjem denarne rente. Njen znesek se odmeri glede na vse okoliščine primera, ne more pa biti večji od tistega, kar bi oškodovanec dobival od umrlega, če bi bil ostal živ.

Višine odškodnin in rent iz tega naslova se med seboj razlikujejo glede na okoliščine primera, zato je nemogoče v tem pogledu posploševati. Na višino vplivajo številni dejavniki, od stopnje sorodstva, medsebojne navezanosti, števila družinskih članov, trdnosti in trajnosti življenjske skupnosti, starosti umrlega ipd.

Ne odlašajte! Pošljite nam sporočilo ali nas pokličite na 080-13-14.

Izdamo posebno jamstvo na izplačilo

Zaposleni izkušeni pravniki

Na voljo smo vam 24 ur na dan

Hitra in kvalitetna storitev

Poravnava

Brezplačni nasvet! Vprašajte pravnike.

Brezplačna številka. Dosegljivi smo 24 ur 7 dni na teden.

Preberite naš blog o odškodninah z veliko pravnimi nasveti

Poškodba pri delu in odškodnina

Poškodba pri delu je eden najpogostejših razlogov za odsotnost zaposlenega delavca. V večini primerov je za nastalo škodo odgovoren delodajelec, ki odgovornost pogosto prevzema nase

Več »

Povratni klic svetovalca

Za več informacij in povratni klic našega svetovalca vas prosimo, da izpolnite kontaktni obrazec ter si izberete termin, ki vam najbolj ustreza. Naši svetovalci vas bodo kontaktirali …