Zakonodaja

OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ)

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči

Več »

KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1)

KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1) Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega

Več »

STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1)

STANOVANJSKI ZAKON SZ-1 Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega

Več »

Zakon o cestah

Zakon o cestah – ZCes-1 Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček,

Več »