Kaj je poravnava?

Poravnava

Poravnava je dvostranski pravni posel s katerim stranki uredita sporno ali negotovo pravno razmerje in dosežeta dogovor, ki je sprejemljiv za obe stranki. Mnogi pa besedo poznajo tudi po znanem slovenskem odškodninskem podjetju.

Kakšne vrste poravnave pozanamo?

Poznamo sodno in izvensodno poravnavo. O izvensodni poravnavi govorimo, kadar stranki sporno razmerje uredita sami ali s pomočjo posrednika, brez vmešavanja sodišča in dosežeta dogovor, ki se običajno sklene v obliki “klasične” pogodbe in ima naravo civilno pravne pogodbe. Sodna poravnava je pogodba, ki jo stranki skleneta v pravdnem postopku in ima značaj sodne odločbe.

Kaj potrebujete da dosežete poravnavo?

Z nasportno stranko se morate strinjati o rešitvi spornega vprašanja. Dogovor se zapiše običajno v obliki “klasične” pogodbe, ki jo podpišeta obe stranki in je zavezujoča.

Kako uveljavim poravnavo?

V primeru, da pogodbena stranka ne izpolni svojih s poravnavo prevzetih obveznosti, lahko druga stranka zahteva sodno varstvo (s tožbo zahteva izpolnitev dogovorjene obveznosti). 
V primeru sodne poravnave pa le ta predstavlja izvršilni naslov, zato se lahko zahteva njena prisilna izvršba.

Kje uredim poravnavo?

Poravnavo lahko skleneta stranki sami ali preko posrednika, ki je za to delo uspobljen.