fbpx

Kaj je osebni stečaj in kakšni so pogoji?

Kakšni so pogoji za osebni stečaj?

Zadnje čase se čedalje pogosto uporablja institut osebnega stečaja. Za prezadolžene posameznike je to rešitev, v procesu osebnega stečaja se lahko zaprosi za odpust obveznosti, to pomeni, da po končanem postopku, upniki za njihove terjatve,  ne bodo imeli možnosti sodno terjati.

Kdo je upravičen za osebni stečaj?

Vsaka fizična oseba, ki ima v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče gre lahko v osebni stečaj. Če ga ta nima, je dovolj, da ima v Sloveniji premoženje. Drugi pogoj je, da je oseba insolventna, kar pri upravičncu za osebni stečaj pomeni, da s svojimi obveznostmi zaostaja vsaj dva meseca v trikratniku njegovih prihodkov,pri  brezposelnnih osebah, pa mora imeti dolgov vsaj za 1.000 EUR.

Kako poteka osebni stečaj?

Proces se prične na predlog dolžnika ali pa na predlog katerega izmed dolžnikovih upnikov. Od prejema predloga sodišče ima  rok treh dni  da izda sklep o začetku procesa osebnega stečaja in pri tem se dolžniku dodeli stečajni upravitelj. Ta mora biti z  dolžnikom v stiku ves čas  stečajnega postopka. Ko dolžnik zaprosi  za odpust obveznosti,  ta dobi v roku nekaj tednov ali meseca sklep da se je začel postopek odpusta obveznosti, v katerem  se določi preizkusna doba. Ko se izteče preizkusna doba , sodišče izda sklep o končanju postopka osebnega stečaja in sklep o odpustu obveznosti.

Katere vrste dolgov se štejejo v odpust obveznosti, katere pa ne?

Obveznosti, ki gredo v odpust so vsi dolgovi dolžnika v osebnem stečaju, kateri so nastali do dneva izdaje sklepa o začetku postopka. Izvzeti pa so tisti, ki jih zakon izrecno izvzema. Gre za sledeče:

  • dolgovi iz naslova denarne kazni, odvzema premoženjske koristi ali povrnitev škode, ki je bila izrečena v kazenskem postopku
  • globe ali odvzem premoženjeske koristi, ki je bila pridobljena s prekrškom ali iz odvzema premoženja nezakonitega izvora
  • dolgovi iz naslova povrnitve škode,ki je bila povzročena namerno ali iz hude malomarnosti
  • plače, nadomestila plač in neplačani prispevki (samo za s.p. )
  • terjatve za preživnino
  • odškodnina za škodo, ki je nastala zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja oz. izgube delovne zmožnosti in odškodnina za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal

Kakšna je preizkusna doba  postopku osebnega stečaja in kakšni podlagi se določa?

Po zakonu traja preizkusna doba od 2 do 5 let. Na dolžino se lahko pritožijo dolžniki ali upniki, katerim so bile priznane terjatve v postopku  ter stečajni upravitelj. Preizkusno dobo določi sodišče  na podlagi mnenja stečajnega upravitelja in ob upoštevanju starosti dolžnika in njegovih družinskih razmer, zdravstvenega stanja in drugih osebnih  razlogov za dolžnikovo insolventnost.

Dolžnikovo premoženje v osebnem stečaju in premoženje njegovega zakonca

Dolžnikovo premoženje spada v stečajno maso in se ga unovči s prodajo. To so nepremičnine,  osebna vozila, umetnine ali kateri ostali predmeti z večjo vrednostjo. Premoženje zakonca je treba ugotoviti  ali je premoženje skupno ali posebno. Pri skupnem premoženju se predvideva, da je delež dolžnika v osebnem stečaju 50%. Skupno premoženje zakoncev je vse, kar je  bilo v času trajanja zakona dobljeno z delom.Ogroženo ni  posebno premoženje zakonca v stečajnem postopku. Posebno premoženje je premoženje, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze ali pa ga je v času trajanja zakonske zveze prejel z dedovanjem oziroma je bilo podarjeno. Zunajzakonski partner je izenačen z zakoncem .

Kolikšni so stroški postopka osebnega stečaja?

Za dolžnika je osebni stečaj brezplačen, stroški se krijejo iz proračuna pristojnega sodišča.

Kontakt

Čas je bistvenega pomena, ko gre za odškodninske zahtevke iz naslova poškodb. Izpolnite spodnji obrazec in hitro vam bomo odgovorili.

Vsem strankam smo v okviru pravnega svetovanja preko telefona dosegljivi 24 ur na dan. Lahko nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 13 14 . Lahko pa nam pošljete sporočilo preko kontaktnega obrazca in z veseljem vam bomo pomagali do visoke odškodnine.

Izdamo posebno jamstvo na izplačilo

Zaposleni izkušeni pravniki

Na voljo smo vam 24 ur na dan

Hitra in kvalitetna storitev

prometna nesreca

Brezplačni nasvet! Vprašajte pravnike.

Brezplačna številka. Dosegljivi smo 24 ur 7 dni na teden.

Preberite naš blog o odškodninah z veliko pravnimi nasveti

Povratni klic svetovalca

Za več informacij in povratni klic našega svetovalca vas prosimo, da izpolnite kontaktni obrazec ter si izberete termin, ki vam najbolj ustreza. Naši svetovalci vas bodo kontaktirali …