fbpx
poravnava odškodnina

Vprašanja in odgovori – kdaj vam pripada odškodnina za poškodbo?

Odškodnina za poškodbo pri prometni nesreči

1. AO

Spoštovani,
pred tremi leti sem imel nezgodo, ki se je zgodila v Avstriji. Ko sem hodil po robu pločnika, je mimo pripeljal avtomobil, ki me je zadel z ogledalom tako močno, da sem padel po tleh. Hitro so prišli reševalci po mene in me odpeljali v bolnico, kjer so ugotovili, da sem si zlomil desno zapestje in zvil gleženj. Glede na to, da se je nezgoda zgodila v tujini, me zanima, če mi pripada  odškodnina za poškodbo pri prometni nesreči in koliko bi ta znašala? Ali je morda že prepozno, glede na to, da so minila že 3 leta od nezgode?

Ne glede na to, kje se je zgodila prometna nezgoda, vam pripada odškodnina za poškodbo pri prometni nesreči. Primerna odškodnina za omenjene poškodbe bi znašala okoli 10.000,00 €, bolj natančno bi vam lahko povedali po pregledu celotne zdravstvene dokumentacije. Relativni zastaralni rok traja tri leta od zaključka aktivnega zdravljenja (operacija, opravljanje FTH, …), kar pomeni, da za uveljavljanje odškodnine še ni prepozno, vendar je treba s postopkom začeti čim prej, saj bo primer kmalu zastaral. Absolutni zastaralni rok pa poteče v petih letih od dneva nezgode in po poteku tega roka odškodnine ni več mogoče zahtevati. Še več informacij lahko najdete na naše spletni strani odškodnina za prometno nesrečo.

2.  AO+

Spoštovani,
pred dnevi sem imel prometno nezgodo, in sicer mi je med vožnjo skočila na cesto srna, v katero sem se zaletel. Ob trku sem utrpel nateg vratnih mišic in udarec v glavo. Zanima me, ali sem upravičen do kakšne odškodnine za poškodbe?

Ali vam pripada odškodnina za poškodbo pri prometni nesreči je  v vašem primeru odvisno od določenih okoliščin, in sicer je pomembno, ali je na cesti, na kateri se je zgodila prometna nezgoda, postavljen znak, ki voznike opozarja na povečano možnost pojavljanja srn na cesti. Nadalje je zelo pomembno, ali ste bili pod vplivom alkohola, kajti če ste bili, to izključuje odgovornost zavarovalnice za izplačilo odškodnine za telesne poškodbe.  Najpomembnejše pa je, da imate poleg obveznega tudi AO + avtomobilsko zavarovanje, ki krije telesne poškodbe voznika. Pomembno je vedeti tudi, da AO+ zavarovanje ne krije poškodb tkiv na in ob celotni hrbtenici, razen če je razmik med vretenci večji od 3 milimetrov, kar pomeni, da v vašem primeru niste upravičeni do odškodnine za nateg vratnih mišic. AO+ zavarovanje pa poleg tega ne krije primarnega in sekundarnega strahu ter poškodb stvari, ki so se v trenutku nezgode nahajale v avtomobilu.

Še več informacij lahko najdete na našem blogu o prometnih nesrečah in spletni strani odškodnina in prometne nesreče.

3. AO

Pred kratkim sem imel prometno nesrečo, ko je voznik za menoj, zaradi prekratke varnostne razdalje, trčil v zadnji del avtomobila. Sicer takoj, na kraju samem, nisem imel vidnih poškodb, ampak zvečer, ko sem se umiril, sem čutil glavobol in bolečine v hrbtu, zato me je osebni zdravnik napotil na slikanje. Med pogovorom s kolegi so mi le-ti omenili, da sem upravičen do odškodnine.

Da, vaši kolegi so imeli prav. Vsekakor vam pripada odškodnina za poškodbo pri prometni nesreči iz police povzročitelja nezgode. Predlagamo vam, da se oglasite v eni izmed naših pisarn na brezplačnem posvetu, kjer vam bomo vso dokumentacijo pregledali in vam pomagali do pravične odškodnine.

Za uveljavljanje odškodnine potrebujte sledečo dokumentacijo:

 • podatki o povzročitelju (policijski zapisnik, poročilo o prometni nezgodi, potrdilo o povračilu materialne škode za vozilo – v kolikor z njim razpolagate)
 • fotokopija prvega poškodbenega lista oz. prvega izvida
 • fotokopija ostalih poškodbenih listov, izvidov, ambulantnih kartonov (s strani zdravnikov specialistov)
 • fotokopija kartoteke ali zdravniško potrdilo (s strani osebnega zdravnika)
 • potrdilo o opravljenih fizioterapijah ali fotokopija kartončka po opravljenih fizioterapijah (v kolikor ste fizioterapijo imeli)
 • bolniški listi, odločbe ZZZS (v kolikor ste zaradi nezgode bili na bolniškem staležu)
 • potrdilo – original o izpadu osebnega dohodka (v kolikor ste ga utrpeli) – original
 • računi – original (v kolikor ste morali sami kupiti kakšna zdravila, plačati parkirnino,…)
 • potrdilo kluba (v kolikor ste član in se zaradi nezgode niste mogli udeleževati aktivnosti)
 • slike poškodovanega predela (v kolikor so še vedno vidne odrgnine, brazgotine, …)

4. AO+

Imela sem prometno nesrečo. V nesreči sem bila udeležena sama, in sicer me je zaradi mokre ceste zaneslo v obcestni jarek. V nesreči sem utrpela več udarcev in zlom leve podlahti ter pretres možganov. Na kraj je prišla policija in naredila zapisnik. Ali sem upravičena do kakršnekoli odškodnine. Agent mi je rekel, da imam sklenjeno AO+ zavarovanje in da bi morala nekaj dobiti.

Če imate sklenjeno AO+ zavarovanje, ste vsekakor upravičeni do odškodnine za telesne poškodbe. Predlagamo vam, da se oglasite v eni izmed naših poslovalnic, kjer vam bomo vso dokumentacijo brezplačno pregledali in vam svetovali glede nadaljnjega postopka Da vam ne uide odškodnina za poškodbo pri prometni nesreči.

Poškodba pri delu in odškodnina

1.   CO

Spoštovani,
pred tednom dni sem na poti v knjižnico stopil na jašek, ki je bil odprt (seveda tega nisem videl) in posledično sem padel. Po pregledu pri zdravniku so mi rekli, da imam zlomljen gleženj in zvit komolec. Zanima me, če sem upravičen do kakršnekoli odškodnine za telesne poškodbe? Zaradi poškodbe pa sem bil na bolniški več kot pol leta in zaradi tega je prišlo tudi do izpada dohodka. Ali se da kaj iztržiti iz tega naslova?

Do odškodnine ste vsekakor upravičeni, saj je občina oz. pooblaščeni upravitelj zanjo dolžan poskrbeti za urejenost vseh javnih površin. Poleg odškodnine za telesne poškodbe, ste upravičeni tudi do odškodnine zaradi izpada dohodka, in sicer je najbolje, da prosite delodajalca za potrdilo o neto ali bruto izgubi iz katerega bo razvidno, koliko dohodka ste dejansko izgubili  zaradi bolniškega staleža, ki je nastopil kot posledica padca na javni površini. Več o poravnavi in odškodninah lahko najdete na naši strani

2. CO

Poškodoval sem se na delu, ko sem z udarnim kladivom vrtal v betonsko cev. Delovodja mi je naročil naj s hiltijem prevrtam betonsko cev. Ko sem odprl škatlo, kjer je bilo delovno orodje, sem med pripravo opazil, da manjka ročaj s katerim hilti držiš med samim delom. Nato sem delovodjo o tem obvestil, on pa se ni zmenil za moje opozorilo in samo rekel, naj delo opravim. Sam dela nisem mogel odkloniti, saj se, kot vsak v tem času, bojim, da ne bi ostal brez službe. Ko sem pričel z vrtanjem, je nenadoma zagrabilo sveder (mogoče v železovem betonu), zato mi je na silo zavrtelo hilti in pri tem zlomilo palec leve roke. Ali sem v navedenem primeru upravičen do kakršnekoli odškodnine, saj menim, da se nisem poškodoval po svoji krivdi.

Do odškodnine ste upravičeni iz naslova civilne odgovornosti delodajalca, saj ste opravljali delo s strojem, ki ni bil »izpraven« oz. brezhiben. Seveda pa bi za ocenitev, kolikšna je odgovornost delodajalca, potrebovali več informacij  ter natančnejši opis poteka in vzroka nezgode. V kolikor vaš delodajalec nima zavarovane civilne odgovornosti, je mogoče odškodnino uveljavljati le neposredno od delodajalca. V kolikor pa ima delodajalec civilno odgovornost zavarovano pri kakšni zavarovalnici, se odškodnina uveljavlja preko zavarovalnice, kjer ima vaš delodajalec zavarovano odgovornost.

Za uveljavljanje odškodnine potrebujte sledečo dokumentacijo:

 • prijava poškodbe pri delu (ER8 obrazec)
 • izvide o zdravljenju
 • morebitne kartone fizioterapij
 • ambulantni karton
 • potrdila o upravičeni zadržanosti od dela ali odločbe ZZZS (komisija, ki vam je podaljševala bolniški stalež)
 • računi – original stroškov, ki so vam nastali zaradi nezgode

Še več informacij lahko najdete na odškodnina zaradi nezgode pri delu  in   poravnavi in odškodninah.

NEZGODA + INVALIDNOST Odškodnina

1. NEZGODA + INVALIDNOST

Spoštovani,
pred dnevi sem doma padla, ko sem želela splezati na pograd. Pri tem sem si zvila levo roko in zlomila levo nogo in zanima me, če sem upravičena do kakšne odškodnine. Prestala sem tudi operacijo, saj so mi v nogo vstavljali vijake. Sama sicer nimam sklenjenega nezgodnega zavarovanja, baje pa smo v službi vsi kolektivno nezgodno zavarovani.

Ne glede na to, da sami nimate sklenjenega nezgodnega zavarovanja, ste upravičeni do odškodnine za telesne poškodbe, če drži trditev, da imate v službi sklenjeno kolektivno nezgodno zavarovanje. O resničnosti slednjega lahko povprašate svojega delodajalca, ki vam bo povedal vse podatke, še najbolje pa bo, da ga prosite za fotokopijo zavarovalne police na kateri so razvidni vsi bistveni podatki. Glede na to, da ste utrpeli zlom noge, gre v vašem primeru za poškodbo, ki vam bo pustila trajne posledice v smislu invalidnosti. To pomeni, da ste upravičeni do nadomestila za zmanjšanje funkcionalnosti zlomljene noge. Približno pol leta po zaključenem zdravljenju vas bo pristojna zavarovalnica povabila na pregled k njihovemu zdravniku cenzorju, ki vas bo pregledal, ter na podlagi tega procentualno določil, v kolikšni meri je zmanjšana funkcionalnost zlomljene noge. Sorazmerno z določenim odstotkom vam bo zavarovalnica (na podlagi zavarovalne police) izplačala nadomestilo za invalidnost, na podlagi splošnih pogojev, ki so določeni v zavarovalni polici. Poleg pravice do nadomestila za invalidnost pa ste upravičeni tudi do nadomestila za bolnišnične dneve (dnevi, ko ste zaradi poškodbe bivali v bolnišnici, npr. zaradi operacije) in za dneve, ko ste bili nesposobna za delo. Še več informacij lahko najdete na  nezgodah na javni površini in  poravnavi in odškodninah.

2. NEZGODA

Pred mesecem sem se poškodoval na dopustu, in sicer sem padel pri vožnji s kolesom in si pri tem preklal arkado ter dobil odrgnine po kolenu. Imam sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje in življenjsko zavarovanje z nezgodnim. Do kakšne odškodnine sem upravičen?

V omenjenem primeru ste upravičeni le do dnevnega nadomestila za čas zdravljenje in »eventuelne« invalidnosti, če je vam je nezgoda zapustila trajne posledice. Žal pa iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja ni mogoče dobiti odškodnine za poškodbo, ker le-to krije le stroške zdravljenja. Za natančnejše informacije pa bi bilo najbolje, da se s kopijo zavarovalne police in zdravstveno dokumentacijo oglasite v eni izmed naših pisarn.

3. INVALIDNOST

Pred enim letom sem se doma poškodoval med obrezovanjem sadnega drevja, ko sem padel z višine treh metrov in si pri tem zlomil levi gleženj in ramo. Sedaj sem z zdravljenjem zaključil, a imam še vedno težave z obema sklepoma (ne morem dvigniti roke, omejena gibljivost). Imam sklenjenih več nezgodnih zavarovanj. Zanima me do česa sem upravičen.

Glede na opis poškodb ste na podlagi nezgodnih zavarovanj upravičeni do izplačila dnevnega nadomestila in bolnišničnih dni za čas zdravljenja in invalidnine za trajne posledice nezgode. Za natančnejšo oceno bi bilo najbolje, da se s policami za nezgodno zavarovanje in vso zdravstveno dokumentacijo oglasite v eni izmed naših pisarn, kjer vam jo bomo brezplačno pregledali. (pop)

Lahko si ogledate več vsebin o odškodninah na spletni strani : Poravnava – odškodnina domača stran ali na blogu z veliko koristnimi  članki iz področja prava

Ne odlašajte! Pošljite nam sporočilo ali nas pokličite na 080-13-14.

Izdamo posebno jamstvo na izplačilo

law-scale

Zaposleni izkušeni pravniki

24-hour

Na voljo smo vam 24 ur na dan

Hitra in kvalitetna storitev

Poravnava

Brezplačni nasvet! Vprašajte pravnike.

Brezplačna številka. Dosegljivi smo 24 ur 7 dni na teden.

Preberite naš blog o odškodninah z veliko pravnimi nasveti

Zaposlujemo: PRAVNIK V PRAVNI PISARNI

Pridruži se ekipi poraVnave! 🧐 Koga iščemo?🎓 PRAVNIK M/Ž 📍 Kje?Ljubljana 🔥 Kaj nudimo?Polni delovni čas🕓Zaposlitev za nedoločen čas (poskusna doba 6 mesecev)🔒Razgibano delo 🤩Urejeno

Več »

19 let PORAVNAVE

Junija 2002 je bila prvič registrirana domena poravnava.si ter postavljena spletna stran na kateri ste lahko našli vse informacije v zvezi s postopkom pridobivanja odškodnine za

Več »
Piškotki

Povratni klic svetovalca

Za več informacij in povratni klic našega svetovalca vas prosimo, da izpolnite kontaktni obrazec ter si izberete termin, ki vam najbolj ustreza. Naši svetovalci vas bodo kontaktirali …