Virant meni, da so v Strasbourgu zadovoljni z reševanjem problematike izbrisanih

Virant meni, da so v Strasbourgu zadovoljni z reševanjem problematike izbrisanih 1

Namestniki ministrov Sveta Evrope so imeli odbor na katerem so razpravljali o reševanju vprašanja izbrisanih. Virant meni, da je splošni vtis o tem, kako Slovenija rešuje problematiko izbrisanih izrazito pozitiven. Odboru je bil predstavljen zgodovinski oris izbrisa ter možnosti, ki so jih izbrisani imeli za ureditev statusa, seznanjeni pa so bili tudi z osnutkom zakona […]