Najprej je bila udarna odločitev Sodišča EU glede poljskega vprašanja, s katero je bilo odločeno v korist poljskim kreditojemalcem. Sodišče EU je namreč razsodilo, da so nepošteni pogoji za potrošnike nezavezujoči in da se morajo izločiti iz pogodb, škoda, ki je bila kreditojemalcem povzročena, pa se mora povrniti. Temu je sledila še druga udarna novica iz Slovenije, in sicer zato, ker je odbor državnega zbora zavrnil predlog zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede posojil v švicarskih frankih. Prevladalo je namreč mnenje, da predlog tega zakona več težav odpira kot rešuje. Očitno bodo morali slovenski kreditojemalci kreditov v frankih čakati na rešitev problematike, medtem, ko se bo isti problem na Poljskem počasi lahko začel reševati.