Predlog zakona, ki bi rešil problematiko kreditov v frankih ponovno zavrnjen!

Predlog zakona, ki bi rešil problematiko kreditov v frankih ponovno zavrnjen! 1

Najprej je bila udarna odločitev Sodišča EU glede poljskega vprašanja, s katero je bilo odločeno v korist poljskim kreditojemalcem. Sodišče EU je namreč razsodilo, da so nepošteni pogoji za potrošnike nezavezujoči in da se morajo izločiti iz pogodb, škoda, ki je bila kreditojemalcem povzročena, pa se mora povrniti. Temu je sledila še druga udarna novica […]