fbpx

Odškodnina – kaj je to, zakaj smo do nje upravičeni?

Lahko pa pogledate več vsebin na spletni strani : Poravnava – odškodnina domača stran ali na blogu z veliko koristnimi  članki iz področja prava

Pravico do nadomestila za utrpelo škodo zagotavlja že Ustava Republike Slovenije kot najvišji pravni akt v RS. Sicer se 26. člen Ustave RS nanaša le na škodo, ki jo storijo osebe oziroma organi v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem. Torej država vsakomur zagotavlja povračilo škode, ki jo storijo osebe, ki delujejo v imenu države in posamezniku povzročijo škodo pri izvajanju državnih pooblastil. Ustava RS pa daje posamezniku tudi pravico, da odškodnino zahteva neposredno od tistega, ki mu je škodo povzročil. Pri tem pa je pomemben element protipravnost, ki mora bit podana oziroma dokazana, da bi lahko zahtevali povračilo škode. Zakonski in podzakonski akti pa splošno določbo Ustave konkretizirajo ter podajo natančnejša in podrobnejša navodila za uveljavljanje vseh vrst odškodnine.

Odškodnina je denarno nadomestilo, ki ga je povzročitelj škode dolžan povrniti oškodovancu kadar vzpostavitev prejšnjega stanja (pred nastalo škodo) ni možna oz. tudi v drugih primerih (npr. če to izrecno zahteva oškodovanec). Škoda lahko nastane kot premoženjska škoda (zmanjšanje premoženja oz. navadna škoda, preprečitev povečanja premoženja oz. izgubljen dobiček) ali pa kot nepremoženjska škoda (povzročitev telesnih bolečin, duševnih bolečin, strahu ter okrnitev ugleda pravne osebe).

Prva predpostavka, ki mora biti podana, da bi bili upravičeni do odškodnine, je nastanek škode (škodni dogodek). Druga predpostavka, ki jo določa OZ je nedopustno (protipravno) dejanje, ravnanje oz. opustitev dolžnosti povzročitelja, ki oškodovancu povzroči škodo. Tretja predpostavka, ki jo zahteva zakon je odgovornost povzročitelja nastale škode. OZ določa, da kdor dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde, oškodovancu ni dolžan izplačati odškodnino. Krivda pa je podana, kadar povzročitelj povzroči škodo namenoma ali iz malomarnosti, ne glede na krivdo pa se odgovarja za škodo od stvari ali dejavnosti, iz katerih izvira večja škodna nevarnost za okolico. V slednjem primeru za škodo odgovarja lastnik nevarne stvari oz. tisti, ki se ukvarja z nevarno dejavnostjo, razen če dokaže, da le ta ni vzrok za nastalo škodo. Ključna predpostavka, ki vse prej naštete poveže v celoto in tako tvori temelj odškodninske odgovornosti je vzročna zveza med nedovoljenim ravnanje/nevarno stvarjo in nastalo škodo.

Ne odlašajte!!
Za brezplačen pravni nasvet nas pokličite na 080-13-14 ali nam pošljite sporočilo na info@poravnava-pna.si!

Ne odlašajte! Pošljite nam sporočilo ali nas pokličite na 080-13-14.

Izdamo posebno jamstvo na izplačilo

Zaposleni izkušeni pravniki

Na voljo smo vam 24 ur na dan

Hitra in kvalitetna storitev

Poravnava

Brezplačni nasvet! Vprašajte pravnike.

Brezplačna številka. Dosegljivi smo 24 ur 7 dni na teden.

Preberite naš blog o odškodninah z veliko pravnimi nasveti

Povratni klic svetovalca

Za več informacij in povratni klic našega svetovalca vas prosimo, da izpolnite kontaktni obrazec ter si izberete termin, ki vam najbolj ustreza. Naši svetovalci vas bodo kontaktirali …