fbpx
višina odškodnine

Odškodnina – kaj je to, zakaj smo do nje upravičeni?

Kaj je pravzaprav odškodnina?

Pojem odškodnina kot nadomestila ali povrnitve utrpljene škode je pravni pojem, kar pomeni, da odškodnino lahko pridobimo samo v primerih, ko so izpolnjene vse zakonsko opredeljene predpostavke za njeno pridobitev.

»Če ni bilo škode, vam tudi odškodnina ne pripada! To je zelo preprosta razlaga na vprašanje: »Kdaj mi pripada odškodnina?«

V slovenskem pravnem redu je odškodnina opredeljena kot pravica do nadomestila, ki pripada osebi, kateri je bila storjena škoda in so izpolnjeni tudi drugi pogoji za pridobitev odškodnine.

Omenjene pogoje določa zakon, pri čemer velja, da morajo biti za priznanje pravice do odškodnine izpolnjeni vsi postavljeni pogoji. Do odškodnine torej nismo upravičeni v kolikor ne moremo izkazati obstoja vseh zakonsko določenih pogojev za upravičenost do odškodnine.

Pri pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za priznanje pravice do odškodnine gre v bistvu za pogoje, ki so potrebni za ugotovitev odškodninske odgovornosti na strani povzročitelja škode, da se potem lahko na to osebo naslovi odškodninski zahtevek.

 

Odškodnina po prometni nesreči – tukaj so vsa vprašanja in vsi odgovori!

Odškodnina – pogoji za pridobitev odškodnine

  • Škoda, ki mora biti resnična in dokazljiva.
  • Protipravnost, kar pomeni da mora škoda nastati zaradi protipravnega ravnanja povzročitelja.
  • Vzročna zveza med ravnanjem povzročitelja škode in nastalo škodo.
  • Krivdno ravnanje, kar pomeni, da mora povzročitelj škode, slednjo povzročiti naklepno oziroma malomarno (t.i. krivdna odgovornost).
  • Izjemoma pa je lahko povzročitelj odgovoren tudi na podlagi t.i. objektivne odgovornosti, ki je posebna oblika odgovornosti in se jo lahko upošteva samo v primerih, ki so posebej določeni z zakonom.

 

Primeri objektivne odškodninske odgovornosti so npr. odgovornost za škodo povzročeno med opravljanjem nevarne dejavnosti, odgovornost za škodo, ki izvira od nevarne stvari, odgovornost za škodo , ki izvira iz imetništva nad živaljo, odgovrnost staršev za otroke, itd. Seveda se ob sklicevanju na objektivno odgovornost mora pri vsakem primeru posebej ugotoviti ali so zares podane vse okoliščine za obstoj te vrste odškodninske odgovornosti, saj kot rečeno, gre za posebno obliko odgovornosti, ki velja samo izjemoma, torej zgolj v primerih, ki so vnaprej določeni z zakonom.

Odškodnina za prometno nesrečo

Kdaj se lahko zahteva odškodnina?

Odškodnina se lahko zahteva in uveljavlja v primeru, ko nam druga oseba povzroči škodo in je v povezavi s tem, kot opisano zgoraj, tudi odškodninsko odgovorna. Ob vsaki povzročitvi škode sicer še nismo upravičeni do odškodnine v obliki denarnega izplačila, saj se po slovenskem odškodninskem pravu, škodo primarno povrne tako, da odgovorna oseba vzpostavi stanje kot je bilo pred nastankom škode, torej da škodo odpravi (npr. popravilo). Seveda v mnogih primerih nastanka škode, te ni mogoče odpraviti z vzpostavitvijo prejšnjega stanja. V takšnih primerih ima oškodovanec pravico in možnost zahtevati denarno odškodnino, ki predstavlja obliko kompenzacije oziroma zadoščenja za utrpljeno škodo.

Ne glede na to, ali je povzročena premoženjska škoda (t.i. materialna škoda ali škoda na stvareh) ali pa pride do škodnega dogodka v katerem udeleženci utrpijo nepremoženjsko škodo, se odškodnina uveljavlja na enake načine, t.j. z zahtevkom, ki je uperjen zoper odškodninsko odgovorno osebo, uveljavlja pa se lahko neposredno od odgovorne osebe, od zavarovalnice, če ima takšna oseba sklenjeno ustrezno zavarovanje za svojo odškodninsko odgovornost ter seveda v postopku pred sodiščem ali pred drugim javnim organom.

Tudi, če se ne odločite za nas, se hitro oz takoj odločite za nekoga drugega, da vas bo vodil skozi vse pasti, ki vas čakajo na poti do odškodnine

Za katere stvari se lahko zahteva odškodnina?

Odškodnino se lahko zahteva za tiste negativne (škodne) posledice, ki jih lahko uvrstimo v eno od dveh osnovnih oblik škode opisanih zgoraj in so tudi opredeljene v pravnih predpisih. V primeru utrpljene materialne škode se lahko zahteva odškodnino zaradi poškodovanja ali uničenja stvari, manjvrednosti stvari (npr. zmanjšana vrednost motornega vozila po popravilu), izgubljenega dobička, stroškov popravila ali zdravljenja, zaradi izgubljenega dobička ali pa zaradi čiste premoženjske škode (škoda kot posledica (ne)izvajanja nekega pravnega dejanja).

Pri nepremoženjski škodi se lahko zahteva odškodnino za pretrpljene telesne bolečine (in nevšečnosti pri zdravljenju), za pretrpljene duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, skaženosti, razžalitve dobrega imena in časti, okrnitve svobode ali osebnostne pravice, smrti bližnjega ter zaradi pretrpljenega strahu.

Odškodnina za poškodbo pri delu

Kako visoka je lahko odškodnina?

Bistveno vprašanje, ko govorimo o odškodnini je seveda tudi njena višina. Poleg ugotovitve upravičenosti do odškodnine oz. obstoja odškodninske odgovornosti, je določitev višine odškodnine poglavitno vprašanje pri uveljavljanju odškodninskega zahtevka.

Višina odškodnine se določa v skladu s temeljnimi odškodninskimi načeli. Osrednji načeli sta načelo popolne škode ter načelo primerne in pravične odškodnine. Slednje je razumljivo in pomeni da mora biti odškodnina odmerjena tako, da bo odražala dejansko pretrpljeno škodo in ne bo predstavljala neupravičene obogatitve oškodovanca oziroma krivičnega oškodovanja povzročitelja škode. To načelo velja splošno, tako pri premoženjski, kot pri nepremoženjski škodi.

Načelo popolne odškodnine pa pomeni, da mora biti višina odškodnine tako visoka, da postane premoženjski položaj oškodovanca takšen, kakršen bi bil, če ne bi bilo škodljivega dejanja ali opustitve, torej takšen, kot da škodni dogodek ne bi imel vpliva na premoženje oškodovanca. Temu načelu se sledi v primerih premoženjske škode.

Pri določanju višine nepremoženjske škode pa se upošteva načelo individualizacije višine odškodnine in načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine. Načelo individualizacije pomeni, upoštevanje intenzivnosti in trajanja pretrpljenih bolečin ter strahu, glede na vse konkretne okoliščine, ki se odražajo pri posameznem oškodovancu. V skladu z načelom objektivne pogojenosti višine odškodnine pa se mora pri njeni odmeri gledati na pomen prizadete dobrine in namen odškodnine, pa tudi na to, da ne bi višina odškodnine podpirala teženj, ki niso združljive z njeno naravo in namenom.

Pri nepremoženjski škodi se lahko zahteva odškodnino za pretrpljene telesne bolečine (in nevšečnosti pri zdravljenju), za pretrpljene duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, skaženosti, razžalitve dobrega imena in časti, okrnitve svobode ali osebnostne pravice, smrti bližnjega ter zaradi pretrpljenega strahu.

Druga “odškodnina”, ki to v bistvu ni.

Na koncu lahko omenimo še denarna izplačila, s katerimi se največkrat srečamo v življenju, pa ne predstavljajo odškodnine in to uradno seveda niso, čeprav se jih pogovorno zelo pogosto imenuje odškodnina. Običajno gre tu za izplačila zavarovalnic, kot so dnevna nadomestila za zdravljenje, izplačila iz kasko zavarovanja in iz drugih polic za premoženjska zavarovanja ali izplačila na podlagi zavarovanja za voznike (t.i. zavarovanje AO plus). Tovrstna izplačila preprosto imenujemo zavarovalnina, saj se izplačujejo v skladu s pogoji zavarovalnic, ki veljajo za posamezna zavarovanja in predstavljajo dajatev zavarovalnice, kot je določena v zavarovalni pogodbi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Odškodnina

Preberite več o odškodnini >>>

Ne odlašajte! Pošljite nam sporočilo ali nas pokličite na 080-13-14.

Izdamo posebno jamstvo na izplačilo

law-scale

Zaposleni izkušeni pravniki

24-hour

Na voljo smo vam 24 ur na dan

Hitra in kvalitetna storitev

Poravnava

Brezplačni nasvet! Vprašajte pravnike.

Brezplačna številka. Dosegljivi smo 24 ur 7 dni na teden.

Preberite naš blog o odškodninah z veliko pravnimi nasveti

Švicarski franki

Vam švicarski franki ne dajo spati? Ste v tej valuti vzeli kredit, ste ga morda celo že odplačali? Potem ste seznanjeni z odločitvijo Vrhovnega sodišča,

Več »

Nateg vratnih mišic

Če berete ta članek, ste verjetno doživeli prometno nesrečo ali jo je kdo od vaših bližnjih. Če ste preverjali iskalni niz »nateg vratnih mišic«, se

Več »

Odvzem vozniškega dovoljenja

Odvzem vozniškega dovoljenja? Pridobite ga nazaj! So vam pristojni organi prepovedali nadaljnjo vožnjo in vam odvzeli vozniško dovoljenje ali ste presegli 18 kazenskih točk? V

Več »

Odškodnina prometna nesreča

ODŠKODNINA PROMETNA NESREČA: nujno preberite kdaj vam pripada! Odškodnina je precej težko razumljiv pojem, saj se z njim – dokler ga ne potrebujemo – niti

Več »

Povratni klic svetovalca

Za več informacij in povratni klic našega svetovalca vas prosimo, da izpolnite kontaktni obrazec ter si izberete termin, ki vam najbolj ustreza. Naši svetovalci vas bodo kontaktirali …