Na naše pravne strokovnjake se je obrnila stranka, ki je po očetu podedovala dolgove v višini 70.000€, v zapuščinskem postopku pa je celotna zapuščina obsegala le avto v vrednosti 2.000€ v ter zadnjo pokojnino v višini 670€, kar je v celoti podedovala naša stranka. Po preteku nekaj mesecev od pravnomočnosti sklepa o dedovanju je naša stranka prejela obvestilo s strani banke, da naj v 8 dneh plača celoten znesek dolga, ki ga je prevzela po pokojnemu očetu, v nasprotnem primeru pa bi začeli s sodno izterjavo zneska ter izvršilnim postopkom.

S pravilno pravno utemeljitvijo smo stranki pomagali do rešitve, tako da ji ni bilo potrebno odgovarjati za celoten znesek v višini 70.000€, vendar le do vrednosti podedovanega premoženja, ki pa je znašala 2.670€. Razlika med omenjenima zneskoma je zelo visoka, se vam ne zdi?

Za več informacij glede ustrezne pravne pomoči nas lahko pokličete na 080-13-14, pošljete email na info@poravnava.si, sledite naši FB strani poraVnava ter spremljate naše nove članke na poraVnava.si.

 

Alma Alič, univ. dipl. prav.