Višje odškodnine za izbrisane?

izbrisani odškodnina

Okrajno sodišče v Ljubljani je na ustavno sodišče vložilo zahtevo za oceno ustavnosti zakona o odškodninah za izbrisane, ker je prepričano, da je člen, ki določa, da odškodnina v sodnem postopku ne more preseči trikratnika odškodnine, ki bi jo izbrisani dobil v upravnem postopku, neustavna. Vlada je prepričana v nasprotno in nasprotuje predlogu, naj ustavno sodišče sporni 12. člen zakona […]

Podedovanje dolgov

podedovanje dolgov

Na naše pravne strokovnjake se je obrnila stranka, ki je po očetu podedovala dolgove v višini 70.000€, v zapuščinskem postopku pa je celotna zapuščina obsegala le avto v vrednosti 2.000€ v ter zadnjo pokojnino v višini 670€, kar je v celoti podedovala naša stranka. Po preteku nekaj mesecev od pravnomočnosti sklepa o dedovanju je naša […]