fbpx

Kaj je osebni stečaj in kakšni so pogoji?

Ste se znašli v težkih finančnih razmerah, kjer se zdi, da ni izhoda? Morda je čas, da razmislite o osebnem stečaju.

Osebni stečaj je postopek, ki lahko pomaga fizični osebi, ki je insolventna, torej ne more več plačati svojih dolgov. Postopek se vodi na sodišču in ima za cilj, da se dolžnikovo premoženje proda in izkupiček porazdeli med upnike, dolžnik pa lahko začne na novo, brez dolgov.

Kdo gre lahko v osebni stečaj?

V osebni stečaj lahko gre vsaka fizična oseba, ki je insolventna. Insolventnost pomeni, da dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju.

Kakšni so pogoji za osebni stečaj?

Osebni stečaj je institut, ki se zadnje časa čedalje pogosteje uporablja. Za prezadolžene posameznike je to rešitev, v procesu osebnega stečaja se lahko zaprosi za odpust obveznosti, to pomeni, da po končanem postopku, upniki za njihove terjatve,  ne bodo imeli možnosti sodno terjati.

Kdo je upravičen za osebni stečaj?

Vsaka fizična oseba, ki ima v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče gre lahko v osebni stečaj. Če ga ta nima, je dovolj, da ima v Sloveniji premoženje. Drugi pogoj je, da je oseba insolventna, kar pri upravičncu za osebni stečaj pomeni, da s svojimi obveznostmi zaostaja vsaj dva meseca v trikratniku njegovih prihodkov,pri  brezposelnnih osebah, pa mora imeti dolgov vsaj za 1.000 EUR.

POZOR, obvezno branje! Tukaj lahko preberete čisto vse kar vas zanima o osebnem stečaju na enem mestu. Preprosto in razumljivo!

Kako poteka osebni stečaj?

Proces se prične na predlog dolžnika ali pa na predlog katerega izmed dolžnikovih upnikov. Od prejema predloga sodišče ima  rok treh dni  da izda sklep o začetku procesa osebnega stečaja in pri tem se dolžniku dodeli stečajni upravitelj. Ta mora biti z  dolžnikom v stiku ves čas  stečajnega postopka. Ko dolžnik zaprosi  za odpust obveznosti,  ta dobi v roku nekaj tednov ali meseca sklep da se je začel postopek odpusta obveznosti, v katerem  se določi preizkusna doba. Ko se izteče preizkusna doba , sodišče izda sklep o končanju postopka osebnega stečaja in sklep o odpustu obveznosti.

Zakaj moraš paziti kdo ti ureja osebni stečaj?

Katere vrste dolgov se štejejo v odpust obveznosti, katere pa ne?

Obveznosti, ki gredo v odpust so vsi dolgovi dolžnika v osebnem stečaju, kateri so nastali do dneva izdaje sklepa o začetku postopka. Izvzeti pa so tisti, ki jih zakon izrecno izvzema. Gre za sledeče:

 • dolgovi iz naslova denarne kazni, odvzema premoženjske koristi ali povrnitev škode, ki je bila izrečena v kazenskem postopku
 • globe ali odvzem premoženjeske koristi, ki je bila pridobljena s prekrškom ali iz odvzema premoženja nezakonitega izvora
 • dolgovi iz naslova povrnitve škode,ki je bila povzročena namerno ali iz hude malomarnosti
 • plače, nadomestila plač in neplačani prispevki (samo za s.p. )
 • terjatve za preživnino
 • odškodnina za škodo, ki je nastala zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja oz. izgube delovne zmožnosti in odškodnina za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal

 

Kakšna je preizkusna doba  postopku osebnega stečaja in kakšni podlagi se določa?

Po zakonu traja preizkusna doba od 2 do 5 let. Na dolžino se lahko pritožijo dolžniki ali upniki, katerim so bile priznane terjatve v postopku  ter stečajni upravitelj. Preizkusno dobo določi sodišče  na podlagi mnenja stečajnega upravitelja in ob upoštevanju starosti dolžnika in njegovih družinskih razmer, zdravstvenega stanja in drugih osebnih  razlogov za dolžnikovo insolventnost.

Posledice po zaključku osebnega stečaja

Dolžnikovo premoženje v osebnem stečaju in premoženje njegovega zakonca

Dolžnikovo premoženje spada v stečajno maso in se ga unovči s prodajo. To so nepremičnine,  osebna vozila, umetnine ali kateri ostali predmeti z večjo vrednostjo. Premoženje zakonca je treba ugotoviti  ali je premoženje skupno ali posebno. Pri skupnem premoženju se predvideva, da je delež dolžnika v osebnem stečaju 50%. Skupno premoženje zakoncev je vse, kar je  bilo v času trajanja zakona dobljeno z delom.Ogroženo ni  posebno premoženje zakonca v stečajnem postopku. Posebno premoženje je premoženje, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze ali pa ga je v času trajanja zakonske zveze prejel z dedovanjem oziroma je bilo podarjeno. Zunajzakonski partner je izenačen z zakoncem.

Kolikšni so stroški postopka osebnega stečaja?

Za dolžnika je osebni stečaj brezplačen, stroški se krijejo iz proračuna pristojnega sodišča.

Osebni stečaj – nekaj zelo pomembnih opozoril.

 • Osebni stečaj je samo navidezno preprost postopek, ki znotraj svoje vsebine skriva ogromno pasti na katere se kot nepoznavalec zakona, lahko ujamete in s takšnim ravnanjem škodite le samemu sebi. Pred začetkom postopka preberite “Vse kar morate vedeti o osebnem stečaju. Strokovno in razumljivo“.
 • Osebni stečaj vas lahko močno razbremeni in vam vrne normalno življenje nazaj zato si je vredno prebrati “10 glavnih prednosti osebnega stečaja“. 
 • Ne kupujte obrazcev, če resno razmišljate o uvedbi postopka osebnega stečaja! Preberite si “8 največjih napak“, ki jih lahko naredite, če se boste sami lotili postopka. 
 • Za vas smo na enem mestu zbrali tudi 5 najpogostejših napak, ki jih lahko storite, če boste samo kupili obrazce, jih izpolnili in oddali naprej.
 • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, zakon, ki določa pravila in pogoje za osebni stečaj), ima preko 500 členov. Od njegove uveljave do danes se je zakon že nakajkrat spreminjal tako, da je potrebno pravno razumevanje in tolmačenje zakona. Ob vsem tem pa se je že razvila tudi dobra sodna praksa, ki jo je potrebno poznati.
 • Da resno apeliramo na vas, da ne kupujete obrazcev, saj si lahko s takšnem ravnanjem še bolj škodite, potrjujemo s tem, da vam lahko obrazce prodamo tudi mi. A z majnim doplačilom prejmete tisto kar je resnično vredno “ZNANJE in IZKUŠNJE”, kar je za vas osebno edino pomembno in vredno. 

OSEBNI STEČAJ JE ZELO KOMPLEKSEN, KER SKRIVA VELIKO PASTI. NE DELAJTE GA SAMI! PRIVOŠČITE SI STROKOVNJAKE, KI DOBRO POZNAJO ZAKON PREDVSEM PA SODNO PRAKSO.

 

OSEBNI STEČAJ JE ZELO KOMPLEKSEN, KER SKRIVA VELIKO PASTI. NE DELAJTE GA SAMI! PRIVOŠČITE SI STROKOVNJAKE, KI DOBRO POZNAJO ZAKON PREDVSEM PA SODNO PRAKSO.

Kaj je osebni stečaj in kakšni so pogoji? 3

 

OSEBNI STEČAJ – PORAVNAVA D.O.O., JE NA OSNOVI SVOJEGA DOBREGA DELOVANJA PREJELA “PLATINSTO BONITETO ODLOČNOSTI”. SMO EDINO PODJETJE V PANOGI, KI SE LAHKO POHVALI S TAKŠNIM CERTIFIKATOM ZATO NAM LAHKO BOLJ ZAUPATE.

Ne odlašajte! Pošljite nam sporočilo ali nas pokličite na 080-13-14.

Izdamo posebno jamstvo na izplačilo

law-scale

Zaposleni izkušeni pravniki

24-hour

Na voljo smo vam 24 ur na dan

Hitra in kvalitetna storitev

Poravnava

Brezplačni nasvet! Vprašajte pravnike.

Brezplačna številka. Dosegljivi smo 24 ur 7 dni na teden.

Preberite naš blog o odškodninah z veliko pravnimi nasveti

Zaposlujemo: PRAVNIK V PRAVNI PISARNI

Pridruži se ekipi poraVnave! 🧐 Koga iščemo?🎓 PRAVNIK M/Ž 📍 Kje?Ljubljana 🔥 Kaj nudimo?Polni delovni čas🕓Zaposlitev za nedoločen čas (poskusna doba 6 mesecev)🔒Razgibano delo 🤩Urejeno

Več »

19 let PORAVNAVE

Junija 2002 je bila prvič registrirana domena poravnava.si ter postavljena spletna stran na kateri ste lahko našli vse informacije v zvezi s postopkom pridobivanja odškodnine za

Več »
Piškotki

Povratni klic svetovalca

Za več informacij in povratni klic našega svetovalca vas prosimo, da izpolnite kontaktni obrazec ter si izberete termin, ki vam najbolj ustreza. Naši svetovalci vas bodo kontaktirali …