Sodišče v San Franciscu je odločilo, da mora agrokemični koncern Monsanto, moškemu, ki je zaradi glifosata v herbicidu zbolel za rakom, plačati odškodnino v višini 289 milijonov dolarjev (okrog 250 milijonov eur). DeWayn Johnson je delal kot vrtnar na eni od ameriških šol in je pri svojem delu pogosto uporabljal Monsantov herbicid Roundup, ki vsebuje glifosat. DeWayn trdi, da je za rakom zbolel zaradi glifosata v omenjenem herbicidu. Porota je ugotovila, da je Monsanto vedel za škodljive učinke svojih herbicidov, a ni posvaril potrošnikov. Monsanto zavrača trditve, da glifosat povzroča raka ter napoveduje pritožbo na izrečeno sodbo. Nemški kemijsko-farmacevtski koncern Bayer je prevzel koncern Monsanto, kateri prav tako ni zadovoljen z odločitvijo sodišča in vztraja, da je herbicid varen in da ne povzroča raka, kar naj bi potrdile tudi raziskave in praktične izkušnje.

Glifosat je najpogosteje uporabljan herbicid v kmetijstvu, gozdarstvu in vrtnarstvu, na trgu pa je od leta 1974. Na evropskem trgu je trenutno registriranih več sto fitofarmacevtskih sredstev za uporabo na posevkih, ki vsebujejo glifosat.

Evropska agencija za kemikalije je ugotovila, da glifosat ni rakotvoren in je kljub državljanski pobudi za prepoved glifosata decembra lani, na podlagi razpoložljivih podatkov o glifosatu ter izida glasovanja držav članic, sprejela 5 – letno podaljšanje dovoljenja za glifosat. Generalni direktor uprave za javno hrano Janez Posedi meni, da ameriška sodba ne bo vplivala na mnenje o varnosti in uporabo tega herbicida pri nas, saj v Sloveniji porabimo med 75 in 90 ton glifosata letno.

Monsanto mora bolniku z rakom zaradi svojih herbicidov plačati 289 milijonov dolarjev odškodnine
5 (100%) 1 vote