Odškodnina zaradi izbrisanih obveznosti v bankah

Z ukrepi Banke Slovenije je v letih 2013 in 2014 prenehalo za nominalno 963,2 miljona evrov kvalificiranih obveznosti bank. Od tega je bilo za 381,7 milijona evrov delnic, 166,1 milijona evrov hibridnih instrumentov in 415,5 milijona evrov drugih podrejenih obveznosti. Banka Slovenije je samostojno in neodvisno izrekala izredne ukrepe, za kar je odškodninsko odgovorna. Vlada je potrdila predlog zakona o izbrisih v bankah, ki predvideva, da bo odškodnine, ki naj bi znašale med nič in 963,2 miljona evrov plačala Banka Slovenije.

Po sprejetju zakona v DZ, kar naj bi se zgodilo na junijski ali julijski seji bo stekla priprava virtualnih podatkovnih sob do katerih bodo lahko dostopali le izbrisani dejanski imetniki oz. vlagatelji. Predlog sledi napotilu ustavnega sodišča ter omogoča učinkovito in hitro sodno varstvo. Sodne takse se bodo plačevale na koncu sodnega postopka in ne bodo procesna predpostavka. Če se bo v tožbo združilo 30 tožnikov s skupnim pooblaščencem, se bo taksa prepolovila. Vse postopke naj bi vodilo Okrožno sodišče v Mariboru, z učinkom sodbe pa bodo zajeti le tožniki. Predlog določa obrnjeno dokazno breme – da mora Banka Slovenije dokazati obstoj razlogov za ukrepe, ki jih je sprejela.

Predlog vlade je šel v DZ po rednem postopku. DZ je v prvem branju podprl predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, ki ga je pripravila vlada, a so v vseh poslanskih skupinah dejali, da ga je potrebno v nadaljevanju še izboljšati.

Vas zanima odškodnina zaradi izbrisa v bankah? Pokličite največjo in najboljšo odškodninsko družbo v Sloveniji in se pozanimajte kakšne so vaše možnosti.
Kontakti: 080-13-14, info@poravnava.si