IZBRISI V BANKAH IN ODŠKODNINA

IZBRISI V BANKAH IN ODŠKODNINA 1

Odškodnina zaradi izbrisanih obveznosti v bankah Z ukrepi Banke Slovenije je v letih 2013 in 2014 prenehalo za nominalno 963,2 miljona evrov kvalificiranih obveznosti bank. Od tega je bilo za 381,7 milijona evrov delnic, 166,1 milijona evrov hibridnih instrumentov in 415,5 milijona evrov drugih podrejenih obveznosti. Banka Slovenije je samostojno in neodvisno izrekala izredne ukrepe, […]