Svet Evrope je dne 04.10.2018, objavil poročilo o pravosodnih sistemih v evropskih državah, tudi v Sloveniji. Poročilo ugotavlja, da Slovenija za pravosodni sistem namenja več sredstev od evropskega povprečja. Glede na podatke v poročilu ima Slovenija dvakrat več sodnikov na 100.000 prebivalcev od evropskega povprečja, hkrati pa ima dvakrat manj odvetnikov. Slovenija je med državami, v katerih imajo sodniki na začetku kariere najnižje bruto plače glede na povprečno plačo v državi (manj kot dvakratnik povprečne plače). Evropsko povprečje za sodnike začetnike je 2,5-kratnik povprečne plače, ob koncu kariere pa 4,5-kratnik povprečne plače v državi.

 

Slovenija je posebej izpostavljena kot ena od šestih držav, kjer se je učinkovitost opazno izboljšala. Po drugi strani pa poročilo opozarja na pomanjkljivost investicij v reševanje prostorske problematike sodišč. Po ugotovitvah CEPEJ Slovenija sodi v skupino devetih držav, kjer v zadnjih letih ni bilo pravnih investicij na področju reševanja prostorske problematike. Največ težav imajo Ljubljanska sodišča, saj poslujejo kar na osemnajst različnih lokacijah. Prav tako ugotavlja, da je Slovenija edina država, kjer sodnike še vedno imenuje zakonodajna veja oblasti, posebej izpostavljena pa je tudi država, kjer so začetne plače sodnikov nizke. Začetne plače sodnikov so nižje od dvakratnika povprečne plače.

 

Slovenija je tudi ena redkih držav, kjer se število sodnikov že dlje časa znižuje, vendar je število sodnikov na prebivalca še vedno višja od evropskega povprečja. Ob tem je potrebno upoštevati, da slovenski sodniki obravnavajo številna druga pravna področja, ki jih njihovi kolegi v mnogih drugih državah ne. Po mnenju Vrhovnega državnega tožilstva je tako dosežena neka spodnja meja še sprejemljivega števila sodnikov.

Svet Evrope uradno: Sodnikov je v Sloveniji 2x preveč! Zakaj potem takšni sodni zaostanki
5 (100%) 1 vote