Nezgode, ki se ljudem pripetijo na ulici ali trgu mesta, v kavarni ali restavraciji, na avtobusnem postajališču, v javni ustanovi, trgovskem centru in drugih javnih objektih, je skupno to, da gre za poškodbe na t.i. javnih površinah, torej na površinah glede katerih velja višja stopnja skrbnosti oziroma ravnanja imetnika ali pa upravljalca površine, da se zagotovi nemotena uporaba in predvsem varnost uporabnikov teh površin.

Kdaj ste upravičeni do odškodnine za poškodbo na javni površini?

Kdaj je torej podana oškodovančeva upravičenost do denarne odškodnine, v primeru poškodbe na javni površini? Do odškodnine je oškodovanec upravičen v primeru, da skrb za javno površino, kjer je do nezgode prišlo, ni bila ustrezna in je posledično prišlo do nezgode zaradi malomarnega ravnanja imetnika ali upravljavca površine. Odgovornost je torej v primerih poškodb na javnih površinah skoraj izključno subjektivna (krivdna) in izvira iz malomarnega, največkrat opustitvenega ravnanja odgovorne osebe.

Pogoj za pridobitev odškodnine v primeru poškodbe zaradi nezgode na javni površini je, kakor pri vseh drugih vrstah škodnih dogodkov (npr. prometna nesreča ali nezgoda pri delu), ugotovljena in dokazana odgovornost upravljavca javne površine. Dokazati se mora, da upravljalec površine ni ustrezno poskrbel za varno hojo peščev (npr. nezavarovana luknja v tleh, neočiščenost snega ali ledu), ni zavaroval delovišča za varnost mimoidočih ali pa, da za varnost strank ni bilo ustrezno poskrbljeno (npr. mokra tla brez opozorilne table). V kolikor se dokaže malomarnost odgovorne osebe oziroma opustitev njenega dolžnostnega ravnanja, je ta dolžna z odškodnino povrniti nastalo škodo po splošnih pravilih civilnega prava.

Kot je že bilo večkrat omenjeno, je nujen pogoj za uspešen postopek uveljavljanja odškodnine pri tovrstnih nezgodah, dokazana odgovornost upravljalca površine. Za to je potrebna takojšnja prijava nesreče odgovorni osebi, še najboljše pa policiji, kakor tudi dokumentiranje dogodka (fotografije stanja površine oziroma mesta dogodka, priče, ipd.). Brez tega je zelo težko, če že ne kar nemogoče, uspešno priti do zahtevane odškodnine za poškodbo na javni površini.

Kako do odškodnine?

Odškodnino za pretrpljene posledice poškodbe na javni površini se lahko uveljavlja po sodni poti ali pa zunajsodno, od zavarovalnice, kjer je imel imetnik oziroma upravljalec površine, v času nezgode zavarovano svojo splošno odgovornost.

Pri poškodbah na javni površini je, glede na zapisano, še toliko bolj pomembno čim hitreje poiskati pomoč pravnega strokovnjaka, ki se ukvarja z odškodninskim pravom, saj gre za najtežje odškodninske postopke, z najvišjim deležem odklonjenih zahtevkov oziroma neuspešnih postopkov. Ni vsak padec na pločniku ali trgovini že sam po sebi zadostna podlaga za odškodnino, zato je strokoven pristop k primeru vsekakor nujen pogoj za da vam pripada odškodnina za poškodbo na javni površini.

 

Odškodnina za poškodbo na javni površini
Ocenite to stran