Konec prejšnjega tedna je začela veljati nova notarska tarifa, ki je usklajena z družinskim zakonikom in zakonom o kolektivnih tožbah. Višina notarskih pristojbin se nekoliko zvišuje.

Nekatere najpogostejše notarske storitve:

– zapis pogodbe o prodaji nepremičnine po ceni v razponu od 114.750 evrov do 367.200 evrov, bi stranke po starem plačale 275 evrov za overitev pogodbe, po novem pa bodo plačale 314 evrov.

– zapis pogodbe o dosmrtnem preživljanju, katere vrednost se giba v tem istem vrednostnem razponu, je bila doslej notarska pristojbina 343,75 evra, po novem pa 392,50 evra.

– posojilna pogodba ali notarski zapis oporoke. Za sestavo tako posojilne pogodbe kot oporoke v vrednostnem razponu od 114.750 evrov do 367.200 evrov doslej 137,50 evra, po novem pa 157 evrov.

 

V  tabeli je prestavljena podražitev nekaterih pristojbin po dosedanji in novi notarski tarifi, vrednosti so izražene v evrih.

storitev                                                   dosedanja tarifa     nova tarifa

——————————————————————

overitev prepisa listine (na stran)         1,5                2

pisno pravno mnenje (na stran)            23                 26

pregled ZK, katastra ali sodnega

registra družb (vsak vpogled)               23                 26

Pristojbina za overitev podpisa na pogodbi glede na osnovo za odmero

vrednost predmeta                     dosedanja tarifa       nova tarifa

——————————————————————

do 4590 evrov                                       5                   6

4590 do 20.655 evrov                        14                  16

20.655 do 68.850 evrov                    23                  26

68.850 do 150.000 evrov                 46                  52

 

Pri vrednosti nad 150.000 evrov se za vsakih nadaljnjih 50.000 evrov pristojbina poviša za 11 evrov (prej 10 evrov), vendar skupaj največ 114 evrov (prej 100 evrov).

Pristojbine za notarjeva opravila kot upravitelja kolektivne odškodnine

število pravočasno

prijavljenih terjatev                     pristojbina

——————————————————————

do 25                                                   710

nad 25 do 5                                710 + 40 za vsako terjatev

nad 25 pravočasno prijavljenih

nad 50 do 100                     2604 + 25 za vsako terjatev nad

100 pravočasno prijavljenih

nad 100 do 2500                   3788 + 10 za vsako terjatev nad

500 pravočasno prijavljenih

nad 2500                            4972 + 2,5 za vsako terjatev nad

2500 pravočasno prijavljenih

(do največ 25.000)