Pomena sorodstvenih vezi se na splošno v pravu vse premalokrat zavedamo. Sorodstvo ni pomembno le pri pravnih predpisih, ki urejajo družinska razmerja ali pa dedovanje, temveč tudi pri upravičenosti do zavarovalnega kritja s strani zavarovalnic, v primeru poškodb na zasebnih površinah (npr. v stanovanjih, hišah, na dvoriščih). Večina zavarovalnic namreč izključuje kritje za odškodnine zaradi poškodb zavarovančevih sorodnikov, kadar se le-ti poškodujejo na zasebni površini zavarovanca. Običajno velja izključitev do vštetega 4. kolena sorodstva tako v ravni kot v stranski liniji.

V našem pravnem redu je sorodstvo krvno razmerje med predniki in njihovimi potomci, kot tudi razmerje potomcev med seboj. Zakonec torej ni sorodnik (npr. zakon o dedovanju govori o “zakoncu in sorodnikih”) . Sorodstvo označujemo s črtami (linijami, vrstami) in s stopnjami (koleni). Sorodniki v ravni vrsti so stari starši, starši, otroci, vnuki, pravnuki, itd. Sorodniki v stranski vrsti so bratje, sestre, nečaki oziroma nečakinje, strici, tete, itd. Stopnjo sorodstva določimo tako, da preštejemo število rojstev, ki ločujejo prednika in potomca. Pri tem pa ne vštejemo rojstvo posameznika, od katerega začnemo šteti. To pomeni, da štejemo vse ljudi, ki predstavljajo  neposredno vez med nami in sorodnikom za katerega določamo koleno sorodstva, pri čemer izhodiščno osebo oz. rojstvo, pri katerem štetje začenjamo (npr. nas) ne štejemo.

Kolena ali stopnje sorodtsva se lahko računa različno. Slovenski pravni red kolena sorodstva računa po t.i. romanskem sistemu. V praksi to izgleda takole:

brat – sestra 2. koleno
stric/teta – nečak/inja 3. koleno
stric/teta – pranečak/inja 4. koleno
bratranci 4. koleno
mali bratranci 6. koleno

Najlažje je to ponazoriti s primerom: npr. vnuk in ded sta sorodnika v ravni vrsti oz. liniji, ker je eden drugemu prednik oziroma potomec, torej ni skupnega prednika. Če začenjamo štetje kolen sorodstva z dedom, le-tega ne štejemo, štejemo vmesnega sorodnika (vnukovega očeta) in samega vnuka. To sta dva rojstva oz. osebi, torej sta si v sorodu v drugem kolenu. Nečak in stric pa sta sorodnika v stranski vrsti, ker eden ni prednik ali potomec drugemu, torej imata skupnega prednika (npr. stričevega očeta oziroma nečakovega deda). Tu koleno določimo tako da začnemo na primer pri stricu, katerega, kot že povedano ne vštevamo, in potem sledimu osebam do skupnega prednika ter od tega naprej po nečakovih prednikih v ravni vrsti. Torej: ded, nečakov oče/mati, nečak. To so tri osebe oziroma rojstva, če začenjamo štetje pri stricu. Nečak in stric sta torej sorodnika v 3. kolenu (po stranski vrsti).

Upamo, da smo v zgornjem besedilu komu pomagali pri ugotavljanju oziroma računanju kolen sorodstva do njegovih/njenih sorodnikov.