Z besedno zvezo črna kronika se srečujemo tako rekoč vsak dan. V časopisih, na televiziji in radiu ter seveda na svetovnem spletu. Gre za beleženje negativnih dogodkov, do katerih prihaja vsakodnevno in največkrat zajema vse o nesrečah, tragedijah, nasilju, umorih, samomorih, sojenjih, izginulih osebah in delu policije.

Dogodki iz črne krnonike prinesejo osebam udeleženim v teh dogodkih, kakor tudi za osebam povezanim z udeleženimi, občutno trpljenje, nesrečo in gorje, kakor tudi škodo. V primerih kot so nezgode in razna nasilna dejanja, je škoda povzročena včasih namerno, včasih nenamerno, skoraj vedno pa gre za posledico protipravnega ravnanja oziroma ravnanja, ki ustvarja pravne posledice oškodninske odgovornosti.

Visoka odškodnina je naš cilj!

Odškodnina je tista pravno urejena satisfakcija oziroma zadoščenje, ki je nemalokrat edino, kar še ostane ljudem in vsaj delno olajša ter omili trpljenje iz nesrečnih dogodkov, ki jih beleži črna kronika. Žal pa vseprevečkrat silovita bolečina, žalost ali stiska, kakor tudi razne druge osebne okoliščine preprečijo ljudem, da bi poiskali potrebno pomoč, ki bi jih pripeljala vsaj do delnega zadoščenja in olajšanja, ki ga predstavlja odškodnina.

Ne tvegajte! Izberite Poravnavo – edino odškodninsko družbo z najboljšo boniteto AAA.

Poravnava smo podjetje, ki je bilo vedno na strani ljudi in njihovih interesov. Razumemo bolečino in občutek nemoči ali pa celo krivice, ki jo lahko posameznik udeležen v nesrečnem in tragičnem dogodku občuti. Nemalokrat smo prva in edina pomoč pri iskanju zadoščenja, saj smo vam, kot edino tovrstno podjetje v Sloveniji, na voljo sleherni čas preko naših brezplačnih kontaktov ter vas edini vodimo in pomagamo v postopkih odprave posledic škodnih dogodkov ali pa zdravljenja, vse končnega zadoščenja v obliki izplačane odškodnine.