fbpx

Omejitev višine odškodnine za izbrisane je protiustavna!

Omejitev višine odškodnine za izbrisane je protiustavna! 1

Ustavno sodišče je določilo, da je 12. člen Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva protiustaven. Omenjeni člen je določal, da skupna višina odškodnine za povzročeno škodo, ki je nastala izbrisanim, lahko v sodnem postopku znaša do največ 3-kratnika zneska odškodnine, ki je upravičencu bila določena v upravnem postopku.Ustavno […]

POZOR: Ukinitev denarnega nadomestila. Zakaj? Kako? Kdaj?

POZOR: Ukinitev denarnega nadomestila. Zakaj? Kako? Kdaj? 2

Novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D) delavcu nalaga dolžnost, da se prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve že v času odpovednega roka. Če tega ne stori, bo prejemal nižje denarno nadomestilo za brezposelnost. Delavec se mora prijaviti v evidenco iskalcev zaposlitve (osebno ali po elektronski poti) v roku treh dni od vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti. […]

Višje odškodnine za izbrisane?

izbrisani odškodnina

Okrajno sodišče v Ljubljani je na ustavno sodišče vložilo zahtevo za oceno ustavnosti zakona o odškodninah za izbrisane, ker je prepričano, da je člen, ki določa, da odškodnina v sodnem postopku ne more preseči trikratnika odškodnine, ki bi jo izbrisani dobil v upravnem postopku, neustavna. Vlada je prepričana v nasprotno in nasprotuje predlogu, naj ustavno sodišče sporni 12. člen zakona […]

Evropsko sodišče za človekove pravice zavrglo tožbo izbrisanih

Evropsko sodišče za človekove pravice zavrglo tožbo izbrisanih 3

Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo, da so odškodnine izbrisanim ustrezno urejene in je tako zavrglo tožbo, ki so jo proti Sloveniji oktobra 2013 vložili Anastov in ostali. ESČP je že leta 2012 s sodbo Sloveniji naložilo, da mora v enem letu sprejeti odškodninsko shemo, ki bo uredila pravico do odškodnine za vse izbrisane, […]

Več kot tretjina izbrisanih še ni uveljavljala pravice do odškodnine!

Več kot tretjina izbrisanih še ni uveljavljala pravice do odškodnine! 4

Odkar je prišel v veljavo zakon, ki izbrisanim določa odškodnino, je bilo vloženih že več kot 5000 odškodninskih zahtevkov, pravnomočno priznanih pa je bilo za 15,6 milijonov evrov odškodnin. Več kot 30% upravičencev pa niti ni vložilo vloge. Kaj botruje tem? Verjetno slaba obveščenost in ozaveščenost upravičencev, saj jih veliko niti ne ve za pravice, […]

Kljub temu, da se odškodnine izplačujejo, med izbrisanimi prevladuje nezadovoljstvo!

Kljub temu, da se odškodnine izplačujejo, med izbrisanimi prevladuje nezadovoljstvo! 6

Odkar se je začel uporabljati zakon, ki izbrisanim določa odškodnino je bilo vloženih že skoraj 5000 odškodninskih zahtevkov, pravnomočno priznanih pa je bilo za skoraj 13 milijonov evrov odškodnin. Kljub temu so izbrisani, ki so prejeli odškodnino oz. prvi obrok le te, močno nezadovoljni, saj mesečni pavšal v višini 50,00 EUR nikakor ne more nadomestiti […]

poraVnava že prejema prve odločbe o odškodninah za izbrisane

poraVnava že prejema prve odločbe o odškodninah za izbrisane 7

Že takoj ob pričetku uporabe Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, smo v našem podjetju pričeli z vlaganjem odškodninskih zahtevkov, o čemer smo vas tudi obvestili. Naše hitro postopanje se je tudi tokrat obrestovalo, saj že prejemamo prve odločbe s strani upravnih enot, s katerimi določijo višino odškodnine […]

Začeli smo z vlaganjem odškodninskih zahtevkov za izbrisane

Začeli smo z vlaganjem odškodninskih zahtevkov za izbrisane 8

Danes je začel je veljati zakon o odškodninah za izbrisane in v našem podjetju smo že vse pripravili za začetek postopka. Vse naše stranke obveščamo, da smo pričeli z vlaganjem odškodninskih zahtevkov na pristojno ministrstvo. Vsi pa bodo o poteku postopka ažurno obveščeni. Zakon za postopek določa enomesečni rok v katerem naj bi bili zahtevki […]

Evropsko sodišče izbrisanim priznalo nekajkrat višji mesečni pavšal!

Evropsko sodišče izbrisanim priznalo nekajkrat višji mesečni pavšal! 9

Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) je danes, dne 12.03.2014 izdalo sodbo, s katero je določilo višino premoženjske škode, ki jo je utrpelo šest izbrisanih, t.j. tistih o zahtevkih katerih je bilo odločeno že s sodbo Kurić in drugi prosti Sloveniji, junija 2012. Slovenija bo šestim izbrisanim za materialno škodo morala plačati več […]

Piškotki

Povratni klic svetovalca

Za več informacij in povratni klic našega svetovalca vas prosimo, da izpolnite kontaktni obrazec ter si izberete termin, ki vam najbolj ustreza. Naši svetovalci vas bodo kontaktirali …