Ustavno sodišče je odločilo: Izvedenec zavoda je pristranski!

Nedolgo nazaj je Ustavno sodišče sprejelo zanimivo odločitev. Gre za primer v katerem je moški zahteval priznanje in izplačilo invalidnine zaradi 80% telesne okvare, ki je bila posledica poklicne bolezni. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju ZPIZ) ter nato tudi sodišči prve in druge stopnje so njegovo zahtevo zavrnili, saj so invalidske komisije, […]