fbpx

ZAKON O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH V PROMETU

Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP)

Več zakonov poiščite pod zavihkom ZAKONODAJA. Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu obsega: Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 70/94 z dne 11. 9. 1994), Zakon o spremembah in […]

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) + prisilna poravnava

Prisilna poravnava

Datum sprejetja: 17.12.2007 Datum objave: 31.12.2007 Datum začetka veljavnosti: 15.01.2008 Datum začetka uporabe: 01.10.2008 Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju obsega: –       Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem […]

ZKP – Zakon o kazenskem postopku – vseh 566 členov

Zakon o kazenskem postopku (ZKP)

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o kazenskem postopku (ZKP) obsega: –       Zakon o kazenskem postopku (ZKP) (Uradni list RS, št. 63/94 z dne 13. 10. 1994), –       Popravek zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 70/94 z dne […]

Zakon o dedovanju (ZD)

Zakon o dedovanju (ZD)

Več zakonov najdete pod zavihkom ZAKONODAJA. Zakon o dedovanju (ZD)  Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odl. US, 117/00 – odl. US, 67/01, 83/01 – OZ, 73/04 – ZN-C, 31/13 – odl. US in 63/16)Naslov ang. Inheritance Act Datum sprejetja26.05.1976Datum objave04.06.1976Datum začetka veljavnosti01.01.1977 SOP1976-04-0645 Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne […]

ZAKON o varstvu potrošnikov (ZVPot)

ZAKON o varstvu potrošnikov (ZVPot)

Več zakonov najdete pod zavihkom ZAKONODAJA. ZAKON o varstvu potrošnikov (ZVPot) Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o varstvu potrošnikov obsega: Zakon o varstvu potrošnikov – ZVPot (Uradni list RS, št. 20/98 z dne 13. 3. 1998), Popravek […]

OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ)

OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ)

Več zakonov najdete pod zavihkom ZAKONODAJA. Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Obligacijskega zakonika obsega: Obligacijski zakonik – OZ (Uradni list RS, št. 83/01 z dne 25. 10. 2001), Odločbo o delni razveljavitvi 1060. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list […]

ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV PRED NEPOŠTENIMI POSLOVNIMI PRAKSAMI (ZVPNPP)

ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV PRED NEPOŠTENIMI POSLOVNIMI PRAKSAMI (ZVPNPP)

Ostale zakone najdete pod zavihkom ZAKONODAJA. Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV PRED NEPOŠTENIMI POSLOVNIMI PRAKSAMI (ZVPNPP) POGLAVJE SPLOŠNE DOLOČBE člen (vsebina) (1) Ta zakon določa ravnanja in opustitve podjetij, ki se štejejo za nepoštene poslovne prakse v razmerju do potrošnikov ali potrošnic (v nadaljnjem besedilu: »potrošnik«) ter ureja upravno in sodno varstvo […]

KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1)

KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1)

Ostale zakone najdete pod zavihkom ZAKONODAJA. KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1) Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Kazenskega zakonika obsega: Kazenski zakonik – KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/08 z dne 4. 6. 2008), Popravek Kazenskega zakonika – KZ-1 (Uradni list […]

STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1)

STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1)

Več zakonov pod zavihkom ZAKONODAJA. STANOVANJSKI ZAKON SZ-1 Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Stanovanjskega zakona obsega: Stanovanjski zakon – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03 z dne 16. 7. 2003), Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb […]

STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ)

STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ)

Ostale zakone poglejte pod zavihkom ZAKONODAJA. STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ) Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Stvarnopravnega zakonika obsega: Stvarnopravni zakonik – SPZ (Uradni list RS, št. 87/02 z dne 17. 10. 2002), Zakon o spremembah Stvarnopravnega zakonika – SPZ-A […]

Povratni klic svetovalca

Za več informacij in povratni klic našega svetovalca vas prosimo, da izpolnite kontaktni obrazec ter si izberete termin, ki vam najbolj ustreza. Naši svetovalci vas bodo kontaktirali …