fbpx

ZAKON O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH V PROMETU

Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP)

Več zakonov poiščite pod zavihkom ZAKONODAJA. Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu obsega: Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 70/94 z dne 11. 9. 1994), Zakon o spremembah in […]

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) + prisilna poravnava

Prisilna poravnava

Datum sprejetja: 17.12.2007 Datum objave: 31.12.2007 Datum začetka veljavnosti: 15.01.2008 Datum začetka uporabe: 01.10.2008 Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju obsega: –       Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem […]

ZKP – Zakon o kazenskem postopku – vseh 566 členov

Zakon o kazenskem postopku (ZKP)

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o kazenskem postopku (ZKP) obsega: –       Zakon o kazenskem postopku (ZKP) (Uradni list RS, št. 63/94 z dne 13. 10. 1994), –       Popravek zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 70/94 z dne […]

Zakon o dedovanju (ZD)

Zakon o dedovanju (ZD)

Več zakonov najdete pod zavihkom ZAKONODAJA. Zakon o dedovanju (ZD)  Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odl. US, 117/00 – odl. US, 67/01, 83/01 – OZ, 73/04 – ZN-C, 31/13 – odl. US in 63/16)Naslov ang. Inheritance Act Datum sprejetja26.05.1976Datum objave04.06.1976Datum začetka veljavnosti01.01.1977 SOP1976-04-0645 Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne […]

ZAKON o varstvu potrošnikov (ZVPot)

ZAKON o varstvu potrošnikov (ZVPot)

Več zakonov najdete pod zavihkom ZAKONODAJA. ZAKON o varstvu potrošnikov (ZVPot) Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o varstvu potrošnikov obsega: Zakon o varstvu potrošnikov – ZVPot (Uradni list RS, št. 20/98 z dne 13. 3. 1998), Popravek […]

OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ)

OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ)

Več zakonov najdete pod zavihkom ZAKONODAJA. Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Obligacijskega zakonika obsega: Obligacijski zakonik – OZ (Uradni list RS, št. 83/01 z dne 25. 10. 2001), Odločbo o delni razveljavitvi 1060. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list […]

ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV PRED NEPOŠTENIMI POSLOVNIMI PRAKSAMI (ZVPNPP)

ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV PRED NEPOŠTENIMI POSLOVNIMI PRAKSAMI (ZVPNPP)

Ostale zakone najdete pod zavihkom ZAKONODAJA. Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV PRED NEPOŠTENIMI POSLOVNIMI PRAKSAMI (ZVPNPP) POGLAVJE SPLOŠNE DOLOČBE člen (vsebina) (1) Ta zakon določa ravnanja in opustitve podjetij, ki se štejejo za nepoštene poslovne prakse v razmerju do potrošnikov ali potrošnic (v nadaljnjem besedilu: »potrošnik«) ter ureja upravno in sodno varstvo […]

KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1)

KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1)

Ostale zakone najdete pod zavihkom ZAKONODAJA. KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1) Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Kazenskega zakonika obsega: Kazenski zakonik – KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/08 z dne 4. 6. 2008), Popravek Kazenskega zakonika – KZ-1 (Uradni list […]

STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1)

STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1)

Več zakonov pod zavihkom ZAKONODAJA. STANOVANJSKI ZAKON SZ-1 Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Stanovanjskega zakona obsega: Stanovanjski zakon – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03 z dne 16. 7. 2003), Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb […]

STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ)

STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ)

Ostale zakone poglejte pod zavihkom ZAKONODAJA. STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ) Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Stvarnopravnega zakonika obsega: Stvarnopravni zakonik – SPZ (Uradni list RS, št. 87/02 z dne 17. 10. 2002), Zakon o spremembah Stvarnopravnega zakonika – SPZ-A […]

Piškotki

Povratni klic svetovalca

Za več informacij in povratni klic našega svetovalca vas prosimo, da izpolnite kontaktni obrazec ter si izberete termin, ki vam najbolj ustreza. Naši svetovalci vas bodo kontaktirali …