Nova sodba proti Sloveniji

Nova sodba proti Sloveniji 1

Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je objavilo novo razsodbo proti Sloveniji oz. slovenskemu pravosodju. Marinu Poropatu bo morala Slovenija plačati 5000 evrov odškodnine za nematerialno škodo in 1500 evrov za povračilo stroškov. Sodišče je namreč ugotovilo, da je bila Poropatu kršena pravica do poštenega sojenja in pravica do zaslišanja priče po 6. členu Evropske konvencije o človekovih […]

ZAKON O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH (ZSVarPre)

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o socialno varstvenih prejemkih obsega: Zakon o socialno varstvenih prejemkih – ZSVarPre (Uradni list RS, št. 61/10 z dne 26. 7. 2010), Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih […]

ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1)

ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1) Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o delovnih razmerjih obsega: Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13 z dne 13. 3. 2013), Popravek Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 […]

KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1)

KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1) Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Kazenskega zakonika obsega: Kazenski zakonik – KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/08 z dne 4. 6. 2008), Popravek Kazenskega zakonika – KZ-1 (Uradni list RS, št. 66/08 z dne 1. […]

ZAKON o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju obsega: Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ (Uradni list RS, št. 51/98 z dne 17. 7. 1998), Zakon o posebnih pogojih za vpis […]

STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1)

STANOVANJSKI ZAKON SZ-1 Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Stanovanjskega zakona obsega: Stanovanjski zakon – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03 z dne 16. 7. 2003), Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb – ZVKSES (Uradni list RS, […]

ZAKON O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH (ZKZ)

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o kmetijskih zemljiščih obsega: Zakon o kmetijskih zemljiščih – ZKZ (Uradni list RS, št. 59/96 z dne 25. 10. 1996), Odločbo o ugotovitvi, da se razveljavi določba drugega odstavka 124. člena zakona […]

ZAKON O ZEMLJIŠKI KNJIGI (ZZK-1)

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zemljiški knjigi obsega: Zakon o zemljiški knjigi – ZZK-1 (Uradni list RS, št. 58/03 z dne 18. 6. 2003), Zakon o sodnih taksah – ZST-1 (Uradni list RS, št. 37/08 z […]

STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ)

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Stvarnopravnega zakonika obsega: Stvarnopravni zakonik – SPZ (Uradni list RS, št. 87/02 z dne 17. 10. 2002), Zakon o spremembah Stvarnopravnega zakonika – SPZ-A (Uradni list RS, št. 91/13 z dne 5. 11. […]

ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV PRED NEPOŠTENIMI POSLOVNIMI PRAKSAMI (ZVPNPP)

Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV PRED NEPOŠTENIMI POSLOVNIMI PRAKSAMI (ZVPNPP) POGLAVJESPLOŠNE DOLOČBE člen (vsebina) (1) Ta zakon določa ravnanja in opustitve podjetij, ki se štejejo za nepoštene poslovne prakse v razmerju do potrošnikov ali potrošnic (v nadaljnjem besedilu: »potrošnik«) ter ureja upravno in sodno varstvo pred nepoštenimi poslovnimi praksami v razmerju do […]