Elektromobilnost v Murski Soboti, zgled za Slovenijo

Elektromobilnost v Murski Soboti, zgled za Slovenijo 1

Murska Sobota je postala prvo manjše mesto v Evropi in hkrati prvo v Sloveniji, ki omogoča souporabo 100-odstotno električnih vozil. Spodbujali bodo zamenjavo zastarelih komunalnih vozil z nizkimi emisijskimi razredi EURO z hibridnimi ali električnimi vozili, pri čemer bodo komunalna podjetja postopno zagotovila potrebno polnilno infrastrukturo. Na občini imajo trenutno skuter na električni pogon, javno […]

Sprememba zakonodaje glede socialne denarne pomoči in varstvenega dodatka

Sprememba zakonodaje glede socialne denarne pomoči in varstvenega dodatka 2

Za vse vloge za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek, ki bodo vložene po 1.1.2017 bodo veljale spremembe Zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki po novem ukinjajo zaznambo na nepremičninah. Prav tako bodo izbrisane vse, po uradni dolžnosti že vpisane, zaznambe, upravičencem, ki imajo stanovanje ali hišo v kateri dejansko prebivajo in katere vrednost ne presega […]