Prihajajo spremembe pri obročnem plačevanju prekrškovnih terjatev po Zakonu o prekrških

Prihajajo spremembe pri obročnem plačevanju prekrškovnih terjatev po Zakonu o prekrških 1

Obveščamo vas, da bo kmalu stopila v veljavo novela Zakona o prekrških (ZP-1J), ki prinaša spremembe pri obročnem plačevanju prekrškovnih terjatev. Pristojnost za odločanje o vlogah za obročno plačilo glob in drugih prekrškovnih terjatev se prenaša na Finančno upravo Republike Slovenije (FURS) Najpomembnejše spremembe so: – po novi ureditvi bo mogoče prošnjo za obročno plačilo […]