fbpx

Ugovor zoper plačilni nalog ali zahteva za sodno varstvo. koliko nas lahko stane takšen postopek?

V postopku o prekršku domnevni kršitelji največkrat podajo pritožbo v obliki ugovora ali zahteve za sodno varstvo zoper izdani plačilni nalog za prekršek. Nekateri podajo pritožbo iz prepričanja, da prekrška niso storili, oziroma, da dejanje ni prekršek, nekateri pa v pritožbah navajajo podatke, ki niso v povezavi s prekrškom, se sklicujejo na ustavne pravice, kršitve materialnih in procesnih postopkov in podobno. Pri tem se pogosto ne zavedajo, da jim bo v primeru neutemeljene pritožbe izdana odločba ali sodba, ki bo potrdila plačilni nalog. Stroški kršitelja se s tem bistveno povečajo in bodo morali za prekršek, kjer je predvidena globa 50 evrov (polovični znesek globe 25 evrov), plačati 65 evrov ali več.

Postavlja se vprašanje kdaj se lahko uporabi katero pravno sredstvo? Zahtevo za sodno varstvo uporabimo, ko je prekrškovni organ prekršek neposredno zaznal ali ga ugotovil z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav (npr. radar), ter izdal plačilni nalog.  Možna je tudi v drugih primerih, a le ob pogoju, da prekrškovni organ kršitelju na kraju prekrška omogoči, da se ta neposredno po storjenem prekršku o prekršku osebno izjavi. Ugovor zoper plačilni nalog pa bo prišel v poštev, če je prekrškovni organ prekršek ugotovil na podlagi zbranih obvestil in dokazov in v primeru kršitve predpisov o ustavljanju in parkiranju vozil v cestnem prometu.

STROŠKI POSTOPKA LAHKO VIŠJI OD SAME GLOBE

Ugovor zoper plačilni nalog ali zahteva za sodno varstvo. koliko nas lahko stane takšen postopek? 1

Med stroške postopka o prekršku spada sodna taksa. Sodna taksa je povračilo stroškov za delo sodišča in prekrškovnega organa. Način odmere in višina sodne takse sta določena v Zakonu o sodnih taksah. V hitrem postopku in rednem sodnem postopku se upošteva pravilo, da se sodna taksa odmeri šele po tem, ko postane odločba oziroma sodba o prekršku, s katero je storilec  prekrška spoznan za odgovornega, pravnomočna.

Iz tarifne tabele Zakona o sodnih taksah je razvidno, da za zavrnjeni ugovor na plačilni nalog in potrditev globe z odločbo višina sodne takse znaša 10 odstotkov zneska izrečene globe, vendar najmanj 40 evrov in največ 10.000 evrov. Torej bo za pritožbo zoper plačilni nalog, kjer je bila izrečena globa do 400 evrov, prekrškovni organ pa jo je z odločbo zavrnil, potrebno plačati sodne stroške v  višini 40 evrov.

Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1A), pa znaša sodna taksa za zavrženje zahteve za sodno varstvo 50 evrov, sodna taksa za zavrnitev zahteve za sodno varstvo pa 150 evrov!!!

Vedno znova se poraja vprašanje ali je smiselno uporabiti pravna sredstva, ki so nam na voljo. Le ta nam v večini primerov lahko prinesejo še več stroškov kot plačilo polovične globe v 8-ih dneh po pravnomočnosti plačilnega naloga.

Ne odlašajte! Pošljite nam sporočilo ali nas pokličite na 080-13-14.

Izdamo posebno jamstvo na izplačilo

law-scale

Zaposleni izkušeni pravniki

24-hour

Na voljo smo vam 24 ur na dan

Hitra in kvalitetna storitev

Poravnava

Brezplačni nasvet! Vprašajte pravnike.

Brezplačna številka. Dosegljivi smo 24 ur 7 dni na teden.

Preberite naš blog o odškodninah z veliko pravnimi nasveti

Zaposlujemo: PRAVNIK V PRAVNI PISARNI

Pridruži se ekipi poraVnave! 🧐 Koga iščemo?🎓 PRAVNIK M/Ž 📍 Kje?Ljubljana 🔥 Kaj nudimo?Polni delovni čas🕓Zaposlitev za nedoločen čas (poskusna doba 6 mesecev)🔒Razgibano delo 🤩Urejeno

Več »

19 let PORAVNAVE

Junija 2002 je bila prvič registrirana domena poravnava.si ter postavljena spletna stran na kateri ste lahko našli vse informacije v zvezi s postopkom pridobivanja odškodnine za

Več »
Piškotki

Povratni klic svetovalca

Za več informacij in povratni klic našega svetovalca vas prosimo, da izpolnite kontaktni obrazec ter si izberete termin, ki vam najbolj ustreza. Naši svetovalci vas bodo kontaktirali …