fbpx

Slovenska vlada je določila besedilo predloga zakona o načinu izvršitve poplačil deviznih vlog varčevalcev Zagrebške in Sarajevske podružnice nekdanje LB

Na plano je prišla pomembna novica za vse varčevalce nekdanje Ljubljanske banke, ki so svoje hranilne vloge imeli v podružnicah Zagreb in Sarajevo – Vlada Republike Slovenije je na seji dne 28.05.2015, sprejela predlog zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Ališić in drugi zoper države naslednice SFRJ.

Zakon določa prevzem izpolnitve obveznosti Ljubljanske banke d.d. Ljubljana do upravičencev iz naslova neizplačanih starih deviznih vlog. Stara devizna vloga je po zakonu definirana kot stanje terjatev do podružnic Ljubljanske banke v Sarajevu in Zagrebu na deviznih računih in deviznih hranilnih knjižicah na dan 31.12.1991, vključno s pogodbenimi obrestmi do tega datuma in zmanjšano za izplačila banke po tem datumu, za zapadle neplačane obveznosti varčevalca do banke, za znesek prenesenih deviznih vlog po predpisih držav delovanja obeh podružnic in za izplačila po 31.12.1991 na kateri koli podlagi.

Republika Slovenija bo s tem zakonom prevzela izpolnitev tudi izplačilo obresti na stare devizne vloge, in sicer v višini 6 % v letu 1992, 1,79 % letno od začetka leta 1993 do konca leta 2015, ter za obdobje od 01.01.2016 do izplačila po obrestni meri za vloge gospodinjstev čez noč, objavljeni v mesečnem biltenu Banke Slovenije. Konverzija valut v evro se opravi po tečajih zamenjave med evrom in posameznimi valutami Evro območja na dan 01.01.1999, ostalih pa po tečaju na dan uveljavitve tega zakona. Izplačane obresti bodo v Republiki Sloveniji oproščene od plačila dohodnine oz. davka. Sodno varstvo bo zagotovljeno z možnostjo vložitve tožbe na Upravno sodišče. Kot navaja vlada so pri izhodiščih za obrestovanje izhajali iz načela ohranjanja premoženja varčevalcev, ki 25 let niso mogli priti do svojih prihrankov.

Kdo so upravičenci?

Upravičenci do izplačila bodo fizične osebe, ki so imeli staro devizno vlogo v obeh podružnicah Ljubljanske banke na dan 31.12.1991 in njihovi dediči, terjatev pa so pod določenimi pogoji upravičene uveljavljati tudi fizične osebe, ki so pridobile terjatev na podlagi veljavnega pravnega posla, vse ob predpogoju, da stara devizna vloga ni bila že prenesena, izplačana ali uporabljena na katerikoli osnovi.

Postopek verifikacije

Postopek verifikacije bo potekal po enostavnem upravnem postopku z določenimi modifikacijami (izdaja informativnega izračuna, ki bo v odsotnosti ugovora pridobil naravo pravnomočne odločbe). Postopek verifikacije bo vodil Sklad RS za nasledstvo. Za informacijsko podporo odločanju bo vzpostavljena podatkovna baza, ki bo vsebovala podatke, pridobljene od Ljubljanske banke d.d. Ljubljana za Glavno podružnico Zagreb. Za pridobitev podatkov za Glavno podružnico Sarajevo od bosanskih oblasti pa potekajo intenzivna prizadevanja, katerih rezultat je v tem trenutku še težko napovedati. Zaradi potrebe po vzpostavitvi celotne infrastrukture in organizacijske strukture za odločanje v verifikacijskem postopku bo javni poziv za vlaganje zahtev objavljen najkasneje 01.11. 2015, rok za vlaganje zahtev bo začel teči 01.12.2015, možnost vložitve zahtevka pa bo predvidoma do konca leta 2017. Rok za odločanje o zahtevku bo 3 mesece od prejema popolne vloge, izplačilo pa bo opravljeno 30. dan po pravnomočnosti odločbe na transakcijski oziroma osebni račun upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika ali ustrezno pooblaščenega pooblaščenca. Stroške plačilnega prometa, ki jih zaračunava izvajalec plačilnih storitev, bodo bremenili plačnika (Republiko Slovenijo), medtem, ko bodo stroški, ki jih bo zaračunaval prejemnikov ponudnik plačilnih storitev, bremenili upravičenca.

Sprejem zakona bo predstavljal finančne posledice v ocenjeni višini 385 mio EUR (257 mio glavnice z obrestmi do 31.12.2015 ter administrativnimi in drugimi stroški izvedbe). Glavnina sredstev za izvajanje zakona bo zagotovljena v državnih proračunih za leti 2016 in 2017.

Ne odlašajte! Pošljite nam sporočilo ali nas pokličite na 080-13-14.

Izdamo posebno jamstvo na izplačilo

law-scale

Zaposleni izkušeni pravniki

24-hour

Na voljo smo vam 24 ur na dan

Hitra in kvalitetna storitev

Poravnava

Brezplačni nasvet! Vprašajte pravnike.

Brezplačna številka. Dosegljivi smo 24 ur 7 dni na teden.

Preberite naš blog o odškodninah z veliko pravnimi nasveti

Zaposlujemo: PRAVNIK V PRAVNI PISARNI

Pridruži se ekipi poraVnave! 🧐 Koga iščemo?🎓 PRAVNIK M/Ž 📍 Kje?Ljubljana 🔥 Kaj nudimo?Polni delovni čas🕓Zaposlitev za nedoločen čas (poskusna doba 6 mesecev)🔒Razgibano delo 🤩Urejeno

Več »

19 let PORAVNAVE

Junija 2002 je bila prvič registrirana domena poravnava.si ter postavljena spletna stran na kateri ste lahko našli vse informacije v zvezi s postopkom pridobivanja odškodnine za

Več »
Piškotki

Povratni klic svetovalca

Za več informacij in povratni klic našega svetovalca vas prosimo, da izpolnite kontaktni obrazec ter si izberete termin, ki vam najbolj ustreza. Naši svetovalci vas bodo kontaktirali …