Po statističnih podatkih iz leta 2018 se največ nesreč s smrtnim izidom pripeti v Romuniji, in sicer je bilo v lanskem letu 96 smrtnih žrtev na milijon prebivalcev. Sledi ji Bolgarija z 88-mi smrtnimi žrtvami na milijon prebivalcev, tretja je Latvija z 78 mrtvimi in četrta pa Hrvaška z 77 smrtnimi žrtvami na milijon prebivalcev. Sledijo ji Poljska (76), Madžarska in Grčija vsaka po 64.

 

Kot lahko vidimo imajo največ smrtnih žrtev v prometnih nesrečah države Vzhodne Evrope. Za primerjavo si poglejmo še evropske države, kjer je povprečno število mrtvih na milijon prebivalcev 49, in sicer jih je Anglija imela 28, Danska 30, Irska in Nizozemska pa po 31. Več kot očitno so vidne razlike med državami z večjimi prihodki oz, med SZ in JV Evropo. Razlog bi lahko tičal v razliki v kvaliteti in starosti vozil, stanju cest kot tudi v strožjem kontroliranju prometnih predpisov.