Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), predvideva kar nekaj možnosti, ki jih lahko podjetja izkoristijo. Slednji ukrep bo za marsikaterega podjetnika dobra pomoč pri reševanju nastalega problema.

Delno povračilo plače za delavce, ki so na začasnem čakanju ali v karanteni

Namen tega zakona je ohraniti čim več delovnih mest, in sicer tako, da se zagotovi pomoč delodajalcem na način, da se jim delno povrne denarna nadomestila za delavce, ki so na začasnem čakanju na delo ali v karanteni. Ta zakon ureja tudi odlog plačila prispevkov.

Delodajalec lahko delavca napoti na začasno čakanje na delo za največ tri mesece. Delavec je v primeru čakanja na delo upravičen do nadomestila plače v višini 80% osnove za nadomestilo plače, pri čemer bo šel ta znesek v breme delodajalca v višini 60%, ostalih 40% pa bo šlo v breme države. Za tiste delavce, ki bodo odsotni z dela zaradi karantene, pa bo država refundirala nadomestilo plače v celoti. Delodajalci lahko pravico do delnega povračila plače zaradi čakanja na delo uveljavljajo le enkrat in največ za tri zaporedne mesece, končni datum pa je v vsakem primeru 30.09.2020.

 

Delamo za vas in zaradi vas, poravnava.si! 

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na brezplačni tel. št. 080 13 14 ali na elektronskem naslovu info@poravnava.si