Višja socialna denarna pomoč

Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek sta zaradi redne letne uskladitve s 1. avgustom višja za dva odstotka. Osnovni znesek minimalnega dohodka tako zdaj znaša 392,75 evra, varstveni dodatek pa 577,34 evra. V praksi to pomeni, da družina z dvema mladoletnima otrokoma brez dohodkov in premoženja lahko prejme 1125,79 evra, v kar je vključen tudi […]

Vam podjetje ne izplačuje plač ali regresa

Plačilna nedisciplina, neupoštevanje davčnih predpisov ter nespoštovanje predpisov delovne zakonodaje, je še vedno eden izmed najbolj perečih problemov v razmerjih med delavci in delodajalci na slovenskem. Pred kratkim je Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) obravnavala 360 zavezancev, pri katerih je preverjala izplačevanje plač in predložitev obrazcev, na podlagi katerih obračunajo prispevke. Kot so ugotovili nadzorniki, […]

Ali se kazni za prometne prekrške v postopku osebnega stečaja odpustijo

navedbe policistov niso dovolj

Vsak od nas se je že znašel v situaciji, ko je kršil prometne predpise. Seveda je to napaka pri sami vožnji in potrebno se je izogibati samim kršitvam ali jih celo ne početi. Zakona, ki določata kazni za prometne prekrške sta Zakon o pravilih cestnega prometa in Zakon o voznikih. Pri našem delu se velikokrat […]

Osebni stečaj navkljub zaposlitvi

Institut osebnega stečaja je namenjen insolventnim (plačilno nesposobnim) potrošnikom, fizičnim osebam oziroma podjetnikom posameznikom. Dejansko postopek osebnega stečaja z odpustom obveznosti predstavlja rešitev posameznika, ki ima dolgove, katere ne more in ne bo mogel odplačati. Zmotno in napačno je prepričanje, da oseba, ki je zaposlena ne more v osebni stečaj ali, da se sam postopek […]

NLB d.d. prodala za 104 miljone posojil fizičnih oseb, ki so sedaj v breznu obupa

Vsaka banka lahko povsem legitimno prodaja svoje terjatve, za katere presodi, da jih bo sama težko unovčila. Proda jih lahko po kakršnikoli ceni, ki jo določi uprava in jo potrdi nadzorni svet. Tako je NLB d.d. prodala sveženj dobrih 100 milijonov evrov švicarskemu holdingu DDM za 17 milijonov evrov. Cilj novega lastnika je, izterjati vse […]

Zvišanje nekaterih socialnih prejemkov

zvisanje-socialnih prejemkov

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je sporočilo, da so se s 1. avgustom 2017 zvišali nekateri socialni prejemki. Sami socialni prejemki so se zvišali zaradi rasti cen življenjski potrebščin v obdobju januar 2017 – junij 2017. Zvišali so se prejemki iz naslova denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka ter pogrebnine in posmrtnine. […]

Vam grozi izvršba, v kratkem pa pričakujete regres?

Približuje se čas, do katerega morajo v skladu z zakonodajo delodajalci delavcem izplačati regres za letni dopust. Če vam grozi izvršba in se bojite, da jo boste prejeli ravno pred izplačilom regresa ter trenutno še nimate blokiranega računa, za vas obstaja rešitev! Z ustreznim postopanjem namreč lahko podaljšate čas do pravnomočnosti sklepa o izvršbi. Ne […]

Odpust dolgov – koga država varuje v resnici? Osebni stečaji.

osebni stečaj

Že leta se ukvarjamo s tematiko osebnih stečajev in temeljito spremljamo vsakršno spremembo zakonodaje na tem področju. Tako je leta 2016 prišlo do spremembe zakonodaje v delu, ki se nanaša na odpust prispevkov za socialno varnost za samostojne podjetnike. In sicer je do spremembe prišlo pri obdobju, namreč z novo novelo zakona, se kot prednostne […]