OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ)

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Obligacijskega zakonika obsega: Obligacijski zakonik – OZ (Uradni list RS, št. 83/01 z dne 25. 10. 2001), Odločbo o delni razveljavitvi 1060. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 28/06 z dne 17. […]

Predstavitev poslovalnice – Poravnava Koper

Predstavitev poslovalnice – Poravnava Koper 1

Poravnava Koper ima ekipo izkušenih pravnih strokovnjakov, ki daje poudarek na strokovnosti in hitrosti opravljenih storitev. Svetovalci imajo bogate delovne izkušnje, zaradi česar TAKOJ prepoznajo, kaj stranka potrebuje in ji pomagajo na hiter in zanj najbolj učinkovit način, kjer ne izbirajo sredstev.  Poravnava.si je v Kopru prisotna že od leta 2004 (v stavbi Intereurope) Poravnava […]

Kaj je osebni stečaj in kakšni so pogoji?

Kakšni so pogoji za osebni stečaj? Osebni stečaj je institut, ki se zadnje časa čedalje pogosteje uporablja. Za prezadolžene posameznike je to rešitev, v procesu osebnega stečaja se lahko zaprosi za odpust obveznosti, to pomeni, da po končanem postopku, upniki za njihove terjatve,  ne bodo imeli možnosti sodno terjati. Kdo je upravičen za osebni stečaj? […]