Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) + prisilna poravnava

Datum sprejetja: 17.12.2007 Datum objave: 31.12.2007 Datum začetka veljavnosti: 15.01.2008 Datum začetka uporabe: 01.10.2008 Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju obsega: –       Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem […]