ODLOG ALI OBROČNO PLAČILO DAVČNIH OBVEZNOSTI

ODLOG ALI OBROČNO PLAČILO DAVČNIH OBVEZNOSTI 1

Namen Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju je olajšati plačilo davčnih obveznosti ter podaljšanje rokov za predložitev premoženjskih bilanc, zaključnih računov in letnih poročil. Rok za predložitev davčnega obračuna od dohodka je tako podaljšan do 31.05.2020.  Omenjen zakon predvideva tudi možnost odloga plačila davka za čas do dveh let oz. v največ 24 mesečnih […]

ODLOG PLAČILA PRISPEVKOV

Ukrepi vlade zajemajo vedno več možnosti, ki jih lahko delodajalci izkoristijo pri reševanju težav v poslovanju, ki jih je povzročil koronavirus. Stanje je resnično nepredvidljivo in ravno to delodajalcem povzroča največ težav pri odločitvah o njihovi prihodnosti. Odlog plačila prispevkov je ukrep, ki bo podjetjem pomagal lažje prebroditi nastalo situacijo.  Odlog plačila prispevkov je namenjen […]

ODLOG PLAČILA KREDITA ZA 12 MESECEV

Vlada RS pospešeno sprejema različne ukrepe, tako za zajezitev virusa kot tudi za pomoč tistim, ki so oz. bodo utrpeli škodo zaradi izrednih razmer, ki so trenutno prisotne. Dnevno vam bomo predstavljali, po našem mnenju, najpomembnejše ukrepe.  Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila kreditojemalcev (ZIUOPOK) Namen tega zakona je preprečitev hujše gospodarske škode in ohranitev […]

DELNO POVRAČILO PLAČE ZAPOSLENEGA

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), predvideva kar nekaj možnosti, ki jih lahko podjetja izkoristijo. Slednji ukrep bo za marsikaterega podjetnika dobra pomoč pri reševanju nastalega problema. Delno povračilo plače za delavce, ki so na začasnem čakanju ali v karanteni Namen tega zakona je ohraniti čim več delovnih mest, in sicer […]

Potres in odškodnina v primeru poškodovanja vozila

Zagreb je v nedeljo zjutraj zbudil močan potres in ljudem, ki so že tako v stiski zaradi koronavirusa, prizadejal še dodatne skrbi in nevšečnosti. Potres je povzročil veliko materialne škode, ki je nastala tako na nepremičninah kot tudi premičninah. Veliko ljudi je utrpelo škodo na svojih vozilih, zato vam poraVnava želi predstaviti, kdaj lahko zahtevate […]