Odškodnina zaradi neustreznih razmer v zaporih

Odškodnina zaradi neustreznih razmer v zaporih 1

Odškodnino zaradi neustreznih razmer v ljubljanskih zaporih bo prejel član slovenskega dela mednarodne združbe prekupčevalcev z mamili, eden od obtoženih v zadevi Balkanski bojevnik, Jakob Remškar. S tožbo je zahteval 25.000,00 evrov, sodišče pa mu je nepravnomočno prisodilo 5.000,00 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi, v preostalem delu, za znesek 20.000,00 evrov je sodišče zahtevek zavrnilo. […]