Odškodninska odgovornost države zaradi nerazglašenih oporok

Odškodninska odgovornost države zaradi nerazglašenih oporok 1

Po slovenskem pravu sta možna dva načina dedovanja in sicer dedovanje na podlagi zakona  in dedovanje po oporoki. Do dedovanja po oporoki pride le, če je zapustnik napravil oporoko, ki je enostranska izjava njegove volje. Pri tem lahko z oporoko razdeli celotno svoje premoženje ali le njegov del. Oporočno dedovanje ima prednost pred zakonitim dedovanjem […]