Se nam obetajo spremembe pri izvršbi na minimalno plačo?

Se nam obetajo spremembe pri izvršbi na minimalno plačo? 1

Vlada RS je dne 15. maja 2015 Državnemu zboru predložila v obravnavo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki se bo obravnaval po skrajšanem postopku. S predlogom se spreminja le pet členov, z njimi pa se uresničuje ustavno načelo socialne države. Predlagane spremebe so: omejitev stroškov izvrševalcev sklepa o izvršbi […]