Zakaj se odločiti za stečaj podjetja?

Zakaj se odločiti za stečaj podjetja? 1

Obstaja več različnih načinov za zaprtje podjetja in stečaj predstavlja le eno izmed najpogostejših oblik, za katero se odločajo prezadolženi dolžniki oz. njihovi upniki. Stečaj pomeni posebno obliko prisilnega prenehanja obstoja podjetja oz. gospodarskega subjetka, ki se sproži zaradi njegove trajnejše nelikvidnosti oziroma insolventnosti. V postopku stečaja dosežejo upniki pravično poplačilo svojih terjatev v skladu […]

Več kot tretjina izbrisanih še ni uveljavljala pravice do odškodnine!

Več kot tretjina izbrisanih še ni uveljavljala pravice do odškodnine! 2

Odkar je prišel v veljavo zakon, ki izbrisanim določa odškodnino, je bilo vloženih že več kot 5000 odškodninskih zahtevkov, pravnomočno priznanih pa je bilo za 15,6 milijonov evrov odškodnin. Več kot 30% upravičencev pa niti ni vložilo vloge. Kaj botruje tem? Verjetno slaba obveščenost in ozaveščenost upravičencev, saj jih veliko niti ne ve za pravice, […]