Spremembe Zakona o povrnitvi odškodnin izbrisanim

izbrisani odškodnina

Pred napovedano drugo obravnavo zakona o odškodninah za izbrisane, je koalicija predlagala nekaj dopolnitev zakona. Tako naj bi po novem mesečni pavšal za izbrisane znašal 50,00 EUR, kar je 10,00 EUR več kot je to predvidel prejšnji osnutek zakona. Poleg mesečnega pavšala se je zvišala tudi zgornja omejitev višine odškodnine, ki bo po novem lahko […]