Odgovornost pri povoženju divjih živali

Odgovornost pri povoženju divjih živali 1

Kaj hitro se nam lahko pripeti prometna nesreča, v kateri s svojim z vozilom zadenemo divjo žival, ki nam je s prečkanjem cestišča zaprla pot. Predpisi, ki urejajo varnost v cestnem prometu, nam nalagajo upoštevanje prometne signalizacije ter takšno vožnjo, ki naj bi vedno bila prilagojena razmeram na cestišču, v nasprotnem primeru gre namreč za […]

Daleč najbolj uspešno odškodninsko podjetje v sloveniji

Daleč najbolj uspešno odškodninsko podjetje v sloveniji 2

Dolgoletne izkušnje  na področju pravnega svetovanja je tisto, kar loči blagovno znamko poraVnava ™ od ostale konkurence na trgu. Strankam ponujamo obširno pravno znanje in vrhunsko storitev pravnega svetovanja, katerega namen je v najkrajšem možnem času ponuditi sprejemljivo rešitev za njihove težave. Vsem obstoječim in bodočim strankam smo v okviru brezplačnega pravnega svetovanja preko telefona […]

Zakaj ni vseeno, kdo vam ureja odškodnino in kdo vam deli pravne nasvete ?

Zakaj ni vseeno, kdo vam ureja odškodnino in kdo vam deli pravne nasvete ? 3

Kot prvo, je zelo pomembno, kdo so osebe, ki jih podjetje zaposluje. Namreč ni vseeno, ali so to osebe zaposlene preko študenta in delajo tam šele dva meseca, imajo končano srednješolsko izobrazbo in so vpisane v neko šolo zgolj zaradi statusa študenta in posledično študentskega dela, ali pa so zaposlene osebe pravniki, s končano univerzitetno […]

Brez stroškov postopka

Brez stroškov postopka 4

Odškodninska družba z blagovno znamko poraVnava™, za svojo storitev zaračunava provizijo določeno v procentih (%), kar pomeni, da so naši zaslužki odvisni od naše uspešnosti. Nosimo vso stroškovno tveganje v primeru, da do poravnave iz kakršnegakoli razloga ne pride. Stranki se v času postopka izterjave ne zaračunajo nobeni stroški, prav tako ne zahtevamo nobenih predplačil. […]