Dnevna odškodnina pri nezgodnem zavarovanju

Dnevna odškodnina je odškodnina za poškodbo, ki je nastala kot posledica nezgode, in se po polici nezgodnega zavarovanja v primeru nezgode izplača za vsak dan nesposobnosti za delo, torej za čas aktivnega zdravljenja. Aktivno zdravljenje pomeni, da tedensko vsaj dvakrat ali trikrat obiščemo zdravnika ali specialista ali da na primer opravljamo fizioterapije ali drugo rehabilitacijo. […]

Poškodbe in izplačila iz nezgodnega zavarovanja

Poškodbe in izplačila iz nezgodnega zavarovanja Ker so police nezgodnega zavarovanja med seboj različne, so različna tudi izplačila v primeru poškodbe. Najpogosteje je oškodovanec upravičen do izplačila dnevne odškodnine za čas aktivnega zdravljenja, izplačila za vsak dan zdravljenja v bolnišnici in izplačila invalidnosti, če mu je nezgoda zapustila trajne posledice. Invalidnost se določi na podlagi […]

Nezgoda in vrste nezgodnih zavarovanj

Ločimo več vrst nezgodnih zavarovanj. Pri individualnem nezgodnem zavarovanju se je možno zavarovati po lastnih željah ter tako prilagoditi polico nezgodnega zavarovanja svojim željam in potrebam. Tako je ponavadi s polico krita nezgoda na delovnem mestu, nezgoda v prostem času, nezgoda pri športu… Poleg individualnega nezgodnega zavarovanja poznamo tudi kolektivno nezgodno zavarovanje, ki je sklenjeno […]

Nezgode v vsakdanjem življenju in nezgodno zavarovanje

Nezgoda je vsak nenaden, od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, ki deluje v glavnem od zunaj in naglo na zavarovančevo telo, ter ima za posledico njegovo smrt, popolno ali delno invalidnost, prehodno nesposobnost za delo ali okvaro zdravja, ki zahteva zdravniško pomoč. Zavarovani smo lahko za primer nezgode na delovnem mestu, nezgode v prostem času, nezgode […]

Poškodbe, nezgodno zavarovanje in dnevna odškodnina

Nezgodno zavarovanje in dnevna odškodnina v primeru poškodbe Nezgodno zavarovanje krije izgubo zaradi trajne ali začasne nezmožnosti za delo. V primeru hujše poškodbe pokriva tudi trajno invalidnost in z njo povezane stroške. Tako se v času zdravljenja poškodbe poveča finančna varnost oškodovanca in finančna varnost njegovih najbližjih, saj je v primeru nezgode zavarovanec upravičen do […]

Izplačilo odškodnine v primeru duševnih bolečin

Izplačilo odškodnine za duševne bolečine iz naslova civilne odgovornosti V primeru nezgode pri delu zaradi subjektivne ali objektivne odgovornosti delodajalca je možno tudi izplačilo odškodnine za duševne bolečine. Tukaj lahko za vas pridobimo tri vrste odškodnin: –         Izplačilo odškodnine za primarni in sekundarni strah, ki ga je povzročila delovna nezgoda, –         izplačilo odškodnine za duševne […]

Poškodbe pri delu zaradi objektivne odgovornosti delodajalca

Objektivna odgovornost delodajalca za poškodbe pri delu pomeni odgovornost za škodo ne glede na krivdo. Gre za odgovornost delodajalca, ki jo nosi zaradi posesti nevarne stvari ali opravljanja nevarne dejavnosti. Za škodo od stvari ali dejavnosti, iz katerih izvira večja škodna nevarnost, odgovarja delodajalec ne glede na svojo krivdo, med to škodo pa spadajo tudi […]

Poškodbe pri delu zaradi krivdne odgovornosti delodajalca

Poškodbe na delu in krivdna odgovornost delodajalca O krivdni oziroma subjektivni odgovornosti delodajalca v primeru poškodbe na delu lahko govorimo predvsem v primeru malomarnosti delodajalca, za kar gre v dveh situacijah: –         delodajalec se zaveda, da utegne zaradi neke opustitve določenega dejanja ali dopustitve nekega stanja ali nekega drugega dejstva nastati škodljiva posledica, ki bi […]

Poškodba pri delu in pogoji za pridobitev odškodnine

Poškodba pri delu in pogoji za odškodnino Če se delavcu zgodi telesna poškodba na delovnem mestu, je pod določenimi pogoji upravičen do denarne odškodnine za nastalo škodo. Ti pogoji so naslednji: –         obstajati mora objektivna ali subjektivna odgovornost delodajalca – poškodba pri opravljanju dela mora nastati zaradi odgovornosti delodajalca. Če odgovornost ni podana, potem ni […]

Ao plus zavarovanje

Ao plus zavarovanje omogoča izplačilo odškodnine za telesne poškodbe  povzročitelja prometne nesreče. AO plus zavarovanje (AOP, AO+) je prostovoljno zavarovanje za kritje škode vozniku, ki je povzročil prometno nesrečo, v določenih primerih pa tudi njegovim sorodnikom. Gre za kritje oziroma nadomestilo škode, ki je nastala zaradi telesnih poškodb ali smrti kot posledica prometne nesreče z […]