Blagovna znamka poravnava™ – strokovna pomoč do pravične denarne odškodnine

Naše podjetje se ukvarja tudi z uveljavljanjem zavarovalnin iz polic nezgodnega zavarovanja. Splošno velja, da je iz večine polic nezgodnega zavarovanja možno uveljavljati dnevno odškodnino za vsak dan nesposobnosti za delo ter odškodnino za določen procent invalidnosti, ki bi morebiti nastala kot posledica poškodbe. Po nekaterih policah se lahko uveljavi odškodnina za bolnišnične dneve in […]

Nezgoda in vrste nezgodnih zavarovanj

Ločimo več vrst nezgodnih zavarovanj. Pri individualnem nezgodnem zavarovanju se je možno zavarovati po lastnih željah ter tako prilagoditi polico nezgodnega zavarovanja svojim željam in potrebam. Tako je ponavadi s polico krita nezgoda na delovnem mestu, nezgoda v prostem času, nezgoda pri športu.. Poleg individualnega nezgodnega zavarovanja poznamo tudi kolektivno nezgodno zavarovanje, ki je sklenjeno […]

Nezgode v vsakdanjem življenju

Nezgoda je vsak nenaden, od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, ki deluje v glavnem od zunaj in naglo na zavarovančevo telo, ter ima za posledico njegovo smrt, popolno ali delno invalidnost, prehodno nesposobnost za delo ali okvaro zdravja, ki zahteva zdravniško pomoč. Zavarovani smo lahko za primer nezgode na delovnem mestu, nezgode v prostem času, nezgode […]

Dnevna odškodnina

Naša odškodninska družba z blagovno znamko poraVnava™ vam nudi tudi pomoč, da bo vaša dnevna odškodnina primerna. Dnevna odškodnina je odškodnina za poškodbo, ki je nastala kot posledica nezgode, in se po polici nezgodnega zavarovanja v primeru nezgode izplača za vsak dan nesposobnosti za delo, torej za čas aktivnega zdravljenja poškodbe. Aktivno zdravljenje pomeni, da tedensko […]